שיווק, מלאי ומכירות

כללי

 • אפשרות הכנת הצעה מחיר בלבד ללקוח מעוכב שירות (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
 • חיבור אוטומטי למסך החיבור של בינה מתוך התוכנה. מסך הראשי – תמיכה וסיוע – חיבור מרחוק.
 • אפשרות פתיחת קריאת שירות במלל דרך התוכנה. מסך ראשי – תמיכה וסיוע – בוחרים נושא פניה וכותבים את מהותה.
 • הקפצת התראה על מסמכים מצורפים במסכים (הצעת מחיר / הזמנת לקוח / חשבונית מס), אם קיימים כאלה במסמך.

 

פריטים

 • הוספת חתך במלאי המסכם מלאי סופי מינוס הזמנות לקוח ושיריון.
 • אפשרות הדפסת מדבקות פריט עם ברקוד (מתוך מסך הדפסת מדבקות פריטים).

גודל המדבקה - 3.5/10 ס"מ. השדות שיודפסו הם - קוד פריט, תיאור פריט, מיקום פריט (שדה מדף בתיאור פריט).

 

מכירות

תעודות משלוח

 • "הדפס מיד עם רישום" בהגדרות תעודת משלוח.

 

חשבוניות

 • בהדפסת מסמך לועזי, הוספת רישום של הסכום בשקל והסכום במט"ח בשתי שורות נפרדות.
 • סידור הדפסת מק"ט לקוח בהדפסת חשבונית לועזית.

 

 

מודול דפוס

הזמנה דיגיטאלית

 • אפשרות חסימת לקוח שעבר את האובליגו שלו, שלא יהיה אפשר לעשות לו הזמנה דיגיטאלית / ת. משלוח / חשבונית אלא עם קוד מנהל. (בסימון וי בהגדרות דפוס).
 • הוספת הצגת חשבון עסקה בהצעת מחיר דיגיטאלית , אם היה אחד כזה מקושר להזמנה וקישור ביניהם. כך גם בתעודת משלוח וחשבונית.
 • בהזמנה דיגיטאלית, בחירת סוכן מרשימה בלבד. לא יהיה אפשר לסגור הזמנה מבלי למלא סוכן (בסימון וי בהגדרות דפוס).
 • חסימת מסמך הזמנה סגורה - אפשרות פתיחת החסימה ע"י קוד מנהל בלבד.
 • הוספת כותרת הזמנה כאשר הופכים הזמנה לחשבונית מרוכזת ותעודת משלוח מרוכז
 • אפשרות דיווח על הזמנה דיגיטאלית פר שורה ולא על כל ההזמנה (בסימון וי בהגדרות דפוס).
 • אפשרות הקפצת ההזמנה ע"י ברקוד בדו"ח הזמנות פתוחות ודיווחים ישר מהדוח מבלי הצורך להיכנס לתוך ההזמנה.
 • קליטה חדשה של הזמנות מאקסל לתוכנה (בתוספת תשלום).

 

הזמנה מפורטת

 • הוספת מע"מ בהצעת מחיר מפורטת [הדפסה תמחור מפורט]
 • הוספת עמודה בתמחור בהצעת מחיר עם מחיר היחידה.
 • אפשרות הדפסת מדבקה רק אצל עובדים מסוימים לפי הגדרת המשתמש.

 

מדבקות

 • בהזמנת לקוח חוזרת - פרטי לקוח , טלפון וכדומה מועתקים מפרטי הלקוח ולא מהזמנה קודמת.
 • במסך דוח תמונות של סכינים, לחיצה על F12 מראה את התמונה של הסכיון.
 • הוספת כתפור במסך תלונות לקוח הנקראת " אי התאמה", אם הבעיה אינה מגיעה מהלקוח אלא בעיה פנימית.
 • אפשרות הדפסת אוטומטית של קבצים לפי לקוח בעת הדפסת הזמנת מדבקות. אפשרות שיוך של מסמכים אשר יודפסו אוטומטית לאחר פתיחה של תיקיה ללקוח (שם התיקיה חייב להיות זהה לקוד לקוח) והדפסתם באופן אוטומטי עם הדפסת הזמנת הלקוח.

 

מודול שירות

 • אפשרות שיוך סטטוסים שנבחרים לאפליקציה לצבעים, שיצבעו את מסך השליטה בתוכנה.
 • צביעת קריאות סגורות במסך שליטה
 • אפשרות הדפסה של כל היומנים ממסך השליטה בלחיצת כפתור. כל יומן יודפס בדף נפרד.
 • אפשרות העברת קריאות מדו"ח חידוש אחריות למסך שליטה עם אפשרות שיוך לטכנאים. לאחר שיוך הנתונים ממסך השליטה, הטכנאים יוכלו לדווח מהאפליקציה ישירות לתוכנה ולדווח ישירות לתוכנה.
 • אפשרות פתיחת קריאת שירות ישירות מדו"ח חידוש אחריות
 • סינון קריאות פתוחות לשיבוץ ,במסך שליטה לפי מאפיין קריאת השירות.
 • העתקת פרטי התקלה בין השלבים השונים בקריאה מתמשכת (בסימון וי בהגדרות שירות, הגדרות נוספות).
 • אפשרות ניהול זמני טכנאי בהגדרה מראש – בעת פתיחת קריאת שירות, באופן אוטומטי תתמלא שעת הפגישה עם הטכנאי.
 • דו"ח התפלגות תקלות מרוכז פר לקוח עם חתך של תאריכים
 • אפשרות שליחה של כל המסמכים המצורפים בקריאת שירות למייל בלחיצת כפתור.
 • לאחר הדפסת חשבונית מקור, יש לשאול "האם לעדכן חידוש אחריות".אם המשתמש לוחץ "כן", יש לפתוח את כרטיס השירות של הלקוח לצורך עדכון יזום של המשתמש.
 • בדו"ח חידוש אחריות, שמירת השדות שנבחרו מפעם קודמת.
 • הוספת חתך "קריאות לא משובצות" בדו"ח שירות.
 • כאשר הופכים חידוש אחריות לקריאה מדו"ח חידוש אחריות, יש לרשום במאפיין קריאה "חידוש אחריות" באופן אוטומטי.
 • בהפיכת חידוש אחריות לקריאת שירות, לקיחת הכתובת מכרטיס הלקוח אם אין כתובת בכרטיס שירות

 

 

מודול הובלות

 • אפשרות שליחת חתימות לקוח מתוך דו"ח פירוט ללקוח.
 • אפשרות שליחה של כל החודש או של חשבונית לבחירה.
 • העברת שעת התחלה ושעת סיום לחשבונית במסך הובלות ומטענים - טופל יש לסמן וי בהגדרות כלליות
 • הוספה לשכר הקבלן אם יש מחיר חיוב נוסף.
 • במסך הזמנות, להביא רק פריטים שבמחירון לקוח. יש לסמן וי בהגדרות כלליות.

 

 

אפליקציה טכנאי שירות

 

 • הוספה נתון לאפליקציה מקריאת השירות - "נא לצלצל _  דקות לפני הגעה".
 • באפליקציה - אפשרות לראות את הצבעים כמו במסך שליטה.

 

בין לקוחותינו

Mati
vis
Anak
shoar
gestlist
emnuel
eltron-2
ayalon
Barak
BarakHesh
Grafus
Hava
Hayam
manU
Modeen
Moshiko
MoshYosef
new logo
OldCity
paragon
Ydiot
aman
shavit
sfarim
Rches
yedtech
Yesod
tapuz
hamadpis
Dor2000
roltag
HaMaayan
shekel
TelAviv
Valdman
Doortec
YosiAmb
Hish
stickler
sofer
Ravgon
imale
Hitech
AmOved
Previous Next Play Pause