שיווק, מלאי ומכירות

כללי

 • אפשרות בחירה שדות חובה בפתיחת שדות חובה בכרטיס לקוח וכרטיס ספק.

לקוחות

 

 • הוספת אפשרות להעתקים באסמכתאות פר לקוח.
 • הוספת בחירה בדו"ח לקוחות – ללא לקוחות לא פעילים.
 • הוספת עמודות של כתובת ועיר בדו"ח לקוחות לא פעילים.

ספקים

 • הוספת הערות של חשבונית ספק / חשבוניות זיכוי ספק / תשלום לספק למעקב ספק

 

פריטים

 • אפשרות עדכון מחירי רכישה בפריט לפי מחיר אחרון (ע"י דאבל קליק בעמודה של מחושב)
 • לוג שינויים במסך הפריט המראה תאריך שינוי, מבצע שינוי, ערך קודם וערך נוכחי בשדות הבאים: תיאור פריט, תיאור פריט בלועזית, קבוצה, תת קבוצה, מחיר מכירה (3 שורות ראשונות), מחיר רכישה (שלוש שורות ראשונות), הנה"ח הכנסות, הנה"ח הוצאות, ערך מלאי, מע"מ מוכר, מיקום הפריט (קומה, שורה, מדף).
 • הוספת חתך תת קבוצה בעדכון מחירי פריט.

 

הצעות מחיר / הזמנות

 • אפשרות הפיכת הצעת מחיר להזמנה קיימת.
 • דו"ח הצעות מחיר שהפכו לאותה הזמנה – אם הופכים מספר הצעות מחיר להזמנה אחת, אפשרות לראות את כל הצעות המחירים המקושרות להזמנה ע"י לחיצה Ctrl + מקש ימני בעכבר.
 • מסך ניהול פרויקטים המאפשר בניית תקציב להזמנה ופירוט הוצאות. (בעלות).

 

ISO

 • שיוך של תקלות ופעילות מתקנת והתראה קבועה במסך הראשי אם קיימות תקלות פתוחות.
 • מסך ISO חדש המכיל גם את טופס תלונות הלקוח והפעילות מתקנת. (דורש סימון בתוכניות שירות).

 

מכירות

תעודות משלוח

 • בדו"ח פירוט תעודות משלוח סוכן לפי פריט – אפשרות סינון של מחיר רכישה.
 • אפשרות לא לנהל מלאי בתעודת החזרה.

 

חשבוניות

 • אפשרות למנוע הדפסת חשבוניות ללא אישור מנהל.
 • הדפסת יתרת חוב בזכות בחן בהגדרות חשבוניות.
 • הדפסה חדשה של חשבוניות מס בלועזית
 • הוספת חשבונית קבלה סוכן להיסטוריית מכר בפריטים.
 • במסך חשבונית, אפשרות לראות את סוג המסמך בעת לחיצה עם העכבר על תעודות משלוח.
 • אפשרות קליטת קובץ אקסל ליצירת חש/קבלה סוכן. (בעלות).
 • סודר מחסן ברירת מחדל בהכנת חן מריטיינר

 

חשבוניות ריטיינר

 • דו"ח חיובים + צפי חיובים בכרטיס אשראי – דו"ח המאפשר לראות צפי חיובים בחיובים אוטומטיים וכמות (בסכום) חיובים שנעשו לפי לקוח.

גבייה / קופה

 • אפשרות לראות דו"ח חייבים לתקופה.
 • בתזרים – אפשרות לא לראות חובות אבודים

רכש

 • פתיחת טבלה עם כל ההזמנות טובין מתוך הזמנה רגילה עם שמות הספקים ומספר הזמנת טובין.
 • הדפסת מספר רץ בחן ספק וסיכוי ספק.
 • אפשרות העתקת חשבונית ספק (Alt+C)
 • אפשרות איפוס אגורות בחשבוניות ספק גם אם לא מסומן "עיגול סה"כ סופי" בהגדרות מסמכים
 • אפשרות שינוי הערות בתשלום לספק גם אחרי סגירת התשלום.
 • משיכת הכותרת מסמך בהפיכה חלקית של הזמנת טובין לחשבונית ספק.

 

מודול דפוס

הזמנה דיגיטאלית

 • אפשרות העתקת שורה בהצעת מחיר דיגיטאלית.
 • אפשרות שליחת מייל ללקוח שהזמנתו מוכנה.
 • אפשרות הגדרת מועד אספקה לא חובה
 • אפשרות הדפסת שם הקובץ
 • אפשרות הדפסת מדבקה מפורטת
 • אפשרות תמחור שורה בהצעה / הזמנה לפי מטר מרובע ולא לפי כמות (התייחסות מחיר פריט למטר מרובע ולא לכמות)
 • פתיחת הזמנה דיגיטאלית סגורה עם קוד מנהל בלבד. (צריך לסמן בהגדרות דפוס)
 • רווח פר הזמנה דיגיטאלית – אפשרות לראות רווח פר הזמנה. החישוב מתבצע ע"י פעולת חיסור של סכום הזמנה (לפני מע"מ) פחות סכום כל הזמנות הטובין שיצאו מתוך ההזמנה (לפני מע"מ). אפשרות לקבל רווח פר הזמנה או בדו"ח.
 • ניהול ייצור דיגיטלית חדש (בעלות)
 • הוספת מספר הזמנות בדו"ח הזמנות פתוחות – דיגיטאלי – מפורט.
 • אפשרות חיפוש מתקדם ומהיר בדו"ח הזמנות / דו"ח הזמנות פתוחות/ דו"ח הזמנות סגורות
 • הוספת עמודה של תאריך אספקה בדו"ח הזמנות פתוחות מפורט.

 

 הזמנה מפורטת

 • אפשרות שליחת הודעה ללקוח שעבודתו ירדה לייצור (ולא למנהל ייצור).
 • בניהול ייצור של הזמנות מפורטות – הוספת מלל בשליחת הודעה ללקוח שעבודתו ירדה לייצור.
 • אפשרות הדפסת מדבקה מפורטת פר שורה הכוללת את שם הלקוח, סוג מוצר, כותרת סעיף, כמות, רוחב, אורך וכמות חבילות. (בעלות)
 • בהעתקת הזמנה ישנה לחדשה, שינוי אוטומטי בשדות כתובת / עיר, אם שונה הנתון בכרטיס לקוח.
 • הדפסת שם סוכן ופרטיו בהצעת מחיר מפורטת.

 

מדבקות

 • אפשרות נעילת שדות מבחירה מרשימה בלבד.
 • העתקה של פריט מפריט אחר אפשרות שלא יועתק השדה חוזרת. (יש לסמן בדפוס -> הגדרות דפוס - > הגדרת מדבקות - > הגדרות נוספות)
 • בהפיכת הצעת מחיר להזמנה כשיש פריט קיים יועתק המפרט שלו מהזמנה אחרונה. (יש לסמן בדפוס -> הגדרות דפוס - > הגדרת מדבקות - > הגדרות הצעה)
 • במסך ייצור, אפשרות לראות את המסמכים הקשורים להזמנה

 

מודול שירות

 • במודול שירות – הוספת חתך בדו"ח שירות – ללא הצעת מחיר.
 • מודול שירות - אפשרות לא להקפיץ הודעות אם עבר תאריך ביקור או תאריך ביקור
 • אפשרות הוספת פריטי הלקוח לכותרות במסמכים פר לקוח.

 

מודול פרויקטים

 • אפשרות סידור עבודה עם חתכים של מנהל עבודה, עובדים משויכים, מיהול אתרים, חומרי גלם, דו"ח חופשים, הוצאה ושיוך עבודה לחשבוניות עסקה ו / או חשבוניות מס. (בעלות).

 

מודול אמבולנס

 • אפשרות מידור שבה כל נהג יכול לראות רק את הנסיעות המשויכות לו.
 • הגבלת הדו"ח והדפדוף של הנהגים בכמות ימים, לפי הגדרת המנהל.

 

אפליקציה

 • אפליקציית שירות לקוחות חדשה (עלות חודשית משתנה לפי מספר משתמשים).
 • אפליקציית משלוחים חדשה (עלות חודשית משתנה לפי מספר משתמשים).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין לקוחותינו

Mati
vis
Anak
shoar
gestlist
emnuel
eltron-2
ayalon
Barak
BarakHesh
Grafus
Hava
Hayam
manU
Modeen
Moshiko
MoshYosef
new logo
OldCity
paragon
Ydiot
aman
shavit
sfarim
Rches
yedtech
Yesod
tapuz
hamadpis
Dor2000
roltag
HaMaayan
shekel
TelAviv
Valdman
Doortec
YosiAmb
Hish
stickler
sofer
Ravgon
imale
Hitech
AmOved
Previous Next Play Pause