שיווק, מלאי ומכירות

כללי

 • בקשרי לקוחות – כאשר לוחצים על השדה EMAIL , נפתח המייל עם הכתובת של הלקוח / לקוח פוטנציאלי.
 • לחיצה על ctrl+b  בכרטיס לקוח, מעתיק את הנתונים הבאים – שם לקוח, כתובת, עיר, טלפון, נייד, פקס, מייל ואיש קשר ראשי.
 • אפשרות הדפסה חוזרת של שובר אשראי ממסך קבלה / חשבונית קבלה / תשלום ללקוח.

 

פריטים

 • אפשרות מיון הדפסה של הזמנה לפי מיקום הפריט על המדף. (צריך לסמן בהגדרות מסמכים – הגדרות הזמנה)

 

הצעות מחיר / הזמנות

 • אפשרות חישוב מחדש של מחירים כאשר מחליפים לקוח ב F2
 • אפשרןת שינוי כמות נותר בהצעת מחיר

 

מכירות

חשבוניות

 • ביטול חשבונית קבלה פותחת תעודת משלוח

 

חשבוניות ריטיינר

 • אפשרות מיון פריטים בהפיכה לחשבונית

 

גבייה / קופה

 • אפשרות שליחת חובות פתוחים לכל הלקוחות בלחיצת כפתור.

 

רכש

 • אפשרות העתקת חשבונית ספק

 

מודול דפוס

הצעה  דיגיטאלית

 • ביטול התראה של "לא רשמת מחיר- האם להמשיך", אם לא נרשם מחיר יחידה.

 

הזמנה דיגיטאלית

 • אפשרות קליטת הזמנה מקובץ אקסל ע"י שימוש בתבנית קובעה (בעלות)
 • אפשרות הדפסת מדבקה ללא שם חברה
 • אפשרות הוספת מלל להודעה הקבועה שנשלחת מהזמנה דיגיטאלית
 • בדו"ח הזמנות פתוחות, אפשרות סינון לפי מחלקה.
 • כאשר הופכים מספר הזמנות לחשבונית אחת, אם יש שורה אחת בין כל השורות של כל ההזמנות שהיא ללא כמות, המערכת שמה כמות 1 בשורה בחשבונית.
 • נעילת הזמנה סגורה וחסימת ההזמנה מביצוע שינויים ללא פתיחתה עם קוד מנהל

 

הזמנה מפורטת

 • בניהול ייצור, סגירת כל תחנות הייצור כאשר ההזמנה סגורה / מבוטלת.
 • בניהול ייצור,  כאשר מחזירים עבודה מייצור, זה מבטל את העבודה מכל התחנות, עד להעברה מחדש של ההזמנה לייצור.

 

מדבקות

 • בדיקה חומר גלם וסוג דבק – אפשרות הדפסת ברקוד ושיוכו לחומר גלם ומספר דבק. בניהול ייצור, תהיה אפשרות לבדוק אם החומר גלם זהה לזה שהוגדר בהזמנה. (בתוספת עלות**).

 

הוצאת ספרים

 • הוספת של תאריכים פר חוזה – מתאריך עד תאריך
 • דו"ח חוזים מפורט
 • הוספת 0 בהדפסת תמלוגים (צריך לסמן וי הגדרות דפוס – הגדרות הוצאות ספרים)
 • הגדרת מספר העתקים למכתב תמלוגים (יש להגדיר בהגדרות דפוס – הגדרות הוצאת ספרים)

 

 

מודול שירות

 • לחיצה כפולה על פריט בדו"ח ביקור יזום, פותחת את הפריט בכרטיס שירות.

 

 

אפליקציה

 • באפילקציה טכנאי – הוספת תאריך התקנה וכל ארבע הטלפונים שיש בקריאת שירות.

 

 

 

 

בין לקוחותינו

Mati
vis
Anak
shoar
gestlist
emnuel
eltron-2
ayalon
Barak
BarakHesh
Grafus
Hava
Hayam
manU
Modeen
Moshiko
MoshYosef
new logo
OldCity
paragon
Ydiot
aman
shavit
sfarim
Rches
yedtech
Yesod
tapuz
hamadpis
Dor2000
roltag
HaMaayan
shekel
TelAviv
Valdman
Doortec
YosiAmb
Hish
stickler
sofer
Ravgon
imale
Hitech
AmOved
Previous Next Play Pause