שיווק, מלאי ומכירות

כללי –

 • ייצוא לאקסל ת. משלוח , ת. משלוח משגור וחשבונית את כל השדות בטבלה כולל ברקוד (אם קיים בכרטיס פריט) אם קיים בכרטיס פריט, ע"י לחיצה shift+z. בנוסף לנתונים בטבלה ניתן לראות באקסל את מספר המסמך ושם הלקוח.
 • הוספת חתך אזור בדו"ח מכירות.
 • אפשרות בחירת איש הקשר בשליחת חש. יש לסמן וי בתחזוקה – תוכניות שירות – הגדרות מסמכים – הגדרות חשבונית – הגדרות מייל – "שלח גם לאנשי קשר".

ספקים –

 • עדכון מחיר מחירון ללקוח / ספק, גם לפריטים שקיימים כבר במחירון, אבל המחיר שעודכן הוא מחיר שונה מהמחיר הקיים.

הצעות מחיר / הזמנות –

 • בהצעת מחיר, הקפצת התראה כאשר שומרים את ההצעה שאין מחיר אם אין מחיר בשורה / בסהכ.
 • בהזמנה פרחים, אפשרות סימון וי בשדה "בכתב" כברירת מחדל.

 

מודול דפוס

הזמנה דיגיטאלית –

 • אפשרות שינוי סטטוס ומחלקה בהזמנות סגורות בהזמנות דיגיטאליות ע"י לחיצה על המילה סטטוס / מחלקה.
 • אפשרות הקפצת ההזמנה ע"י ברקוד בדו"ח הזמנות פתוחות ודיווחים ישר מהדוח מבלי הצורך להיכנס לתוך ההזמנה.
 • אפשרות העברת הזמנות מחברה לחברה (בעלות).

הזמנה מפורטת –

 • בהפיכת הזמנה לחשבונית (כל ההזמנה , לפי תמחור מפורט) לא להדפיס את שמות המחלקות (בסימון וי בהגדרות דפוס).
 • סידור הסמל % בהדפסת הצעת מחיר
 • חיפוש מתקדם מפורט בו ניתן לראות הזמנות ללא חשבונית וללא תעודת משלוח ולבחור את השדות המוצגים בדו"ח.
 • אפשרות לראות היסטוריית רישום בצורה מפורט – תאריך שינוי, מבצע שינוי, שדה שעבר שינוי, ערך קודם, ערך נוכחי.
 • בהצעה מפורטת, בהדפסה טבלאית / מרוכזת, הדפסת ההערות מהמסך של מידע כספי.
 • בהדפסת הצעה מפורטת - סימון מטבע בהדפסה טבלאית - ללא מחירי שורה (ש"ח / $ / וכו')

מדבקות –

 • בניהול ייצור, חיוב דיווח מר"צ בייצור בכל התחנות. יש לסמן וי בהגדרות דפוס – הגדרות מדבקות - הגדרות נוספות – "חובה לדווח מטר רץ בכל תחנות הייצור".
 • הרחבת השדה של מק"ט בהדפסה לייצור מהזמנה מדבקות.

ניהול ייצור –

 • ניהול ייצור חדש המאפשר את ניהול ייצור מכל סוגי ההזמנות שהם. (הזמנה פשוטה, הזמנה דיגיטאלית, הזמנה מפורטת והזמנת מדבקות).
 • אפשרות להוסיף תחנה בייצור החדש גם אם התחנה לא שויכה מראש. המערכת תציין שהתחנה לא שויכה מראש ותשאל "האם להוסיף את התחנה לרשימת תחנות הייצור".
 • ניהול צבעים חדש במסך מנהל בנ יהול ייצור של אופסט. להגדרה יש להכינס למסך מנהל, ללחוץ על כפתור "תצוגה" ולסמן בוי "צבע לוחות ונייר במידה ולא דווחו".

מפרט –

 • אדום – לא דווח נייר / לוחות. (תלוי בעמודה המסומנת).
 • ירוק – דווח נייר / לוחות. (תלוי בעמודה המסומנת).
 • צהוב – נייר מסופק ע"י הלקוח.
 • תכלת – יש הזמנת טובין על הנייר.

 

 • סדר תחנות קבוע של העברה לייצור.
  הגדרה בדפוס - טבלאות - דיגיטאלי סוגי מוצר - הגדר תתי סעיפים - סדר תחנות.אפשרות להגדיר את התחנות שהעבודה אמורה לעבור.
  ברגע שמעבירים הזמנה דיגיטאלית לעבודה, התחנות יהיו מסומנים כברירת מחדל לפי מה שהוגדר מראש עם אפשרות שינוי לפני הלחיצה של העבר לייצור.
 • דו"ח עובד מכונה - אפשרות ריענון של הדוח כל 3 דקות

 

מודול שירות

 • הפרדה שע"י קו ותאריך בין פרטי ביצוע של קריאות שונות כאשר עושים קריאה מתמשכת.
 • אפשרות העתקת קריאת שירות.
 • סידור הערות ארוכות במלל סוף טופס שרות

 

מודול הובלות

 • במחירון לקוח, חסימת השמירה כאשר מחיר הפריט נמוך יותר מהמחיר לקבלן.

 

מודול תחזוקת מבנים

 • במסך בניינים, בכפתור חברת חשמל, הוספת דיווח מונה חניה ותאריך.

 

אפליקציה

 • במחירון לקוח, לא לתת לשמור מחירון כאשר מחיר הפריט נמוך יותר מהמחיר לקבלן.
 • אפשרות לא להציג תאור פריט באפליקציה, אלא רק את התקלה.
 • הוספת פרטי איש קשר מכרטיס שירות( שם, טלפון וכתובת) לנתונים באפליקציה.

 

 

 

 

 

בין לקוחותינו

Mati
vis
Anak
shoar
gestlist
emnuel
eltron-2
ayalon
Barak
BarakHesh
Grafus
Hava
Hayam
manU
Modeen
Moshiko
MoshYosef
new logo
OldCity
paragon
Ydiot
aman
shavit
sfarim
Rches
yedtech
Yesod
tapuz
hamadpis
Dor2000
roltag
HaMaayan
shekel
TelAviv
Valdman
Doortec
YosiAmb
Hish
stickler
sofer
Ravgon
imale
Hitech
AmOved
Previous Next Play Pause