שיווק, מלאי ומכירות

כללי –

 • בקשרי לקוחות, כאשר מנקים מסך, ניקוי מסך מלא כולל מספר הצעת מחיר אחרונה.

 

הצעות מחיר / הזמנות –

 • הוספת שדה "פורמט" בלחיצה על F3 בשדה תיאור ומשיכה של הנתון לדו"ח שילוט.
  הוספת עמודה של עיר דו"ח שילוט.

 

מכירות 

 

תעודות משלוח –

 • אפשרות לבחור כמות בהדפסת מדבקות כאשר לוחצים על אפשרויות – הדפס מדבקה.
 • כאשר מחתימים לקוח באפליקציית משלוחים – אפשרות העברת שם המקבל להדפסה של תעודת המשלוח.
 • בחישוב שטח, אפשרות לא להעתיק את פירוט החישוב לתיאור פריט, בסימון וי בהגדרות מסמכים.

 

חשבוניות –

 • בחשבונית ריטיינר, הוספת מטבע פר שורה ובדיקת ערך המטבע בעת יצירת החשבונית.

 

מודול דפוס

 

הזמנה דיגיטאלית 

 • אפשרות סינון בדוח הזמנות פתוחות – דיגיטאלי – מפורט - לפי סטטוס בשורה.
 • בהזמנה דיגיטאלית - אפשרות שינוי  סוכן + מספר הזמנת לקוח + כותרת + מטפל + איש קשר כאשר ההזמנה סגורה בקליק ימני על שם השדה.
 • אפשרות בחירה של כותרת סעיף גם לאחר שרושמים כמות.
 • שינוי תתי סעיפים כאשר מחליפים כותרת סעיף.
 • הזמנה דיגיטלית - הדפסה טבלאית – הוספת אפשרות של הדפסה ללא מחיר בכלל. (לא מחיר יחידה, לא מחיר בשורה ולא מחיר סה"כ).
 • בהפיכת הזמנה לחשבונית, אפשרות הוספת מחיר יחידה, בין אם זו הזמנה אחת או בין אם זה ריכוז הזמנות לקוח.

 

הצעה / הזמנה מפורטת 

 • הצעת מחיר מפורטת - הדפסה טבלאית - סידור סה"כ לפני מע"מ כולל אחוז המע"מ וסכ"ה אחרי מע"מ.
 • הזמנה מפורטת - פיתוח דיווח ע"י ברקוד. אפשרות הדפסת מסמך ההזמנה עם ברקוד המכיל את מספר ההזמנה. הדפסת ברקודים בדף נפרד ובו לכל סטטוס יהיה ברקוד חד ערכי. העובד יוכל לירות ברובה ברקוד במסמך ההזמנה ואז על ברקוד הסטטוס. הפעולה תשמור את בחירת הברקוד כאופן אוטומטי והעובד לא יצטרך ללחוץ על הוי הירוק. ** בעלות נוספת **
 • דו"ח הכולל מספר הזמנה , שם לקוח, סוכן (מההזמנה), סטטוס (לפי הסטטוס שיבחר), כמוח (מהכמות בהזמנה), כותרת, תאריך קבלה (תאריך הזמנה)\ תאריך אספקה, שעת אספקה ומשלוח (לפי הסימון בהזמנה מפורטת בגימורים). הדו"ח מתרענן כל דקה והוא ימוין לפי תאריך אספקה ושעת אספקה. עבודה שתאריך האספקה שלה עבר, תיצבע בצבע אדום ועבודה דחופה (בסימון בהזמנה) תיצבע בסגול. בנוסף, אפשרות שיוך סטטוסים לצבעים. ** בעלות נוספת **

מדבקות 

 • הרחבת שדה קוד פריט בהדפסת מדבקות

 

ניהול ייצור 

 • בניהול ייצור של הזמנה מפורטת, אפשרות דיווח נייר ולוחות דרך מסך מנהל העבודה, בסימון וי בהגדרות מסך המנהל.

 

מודול אמבולנס

 • הוספת תיאור הפריט מהזמנת אמבולנס בהפיכה הזמנה לחשבונית, בסימון וי בהגדרות הזמנת אמבולנס.

 

אפליקציה

 

 • באפליקציית משלוחים - אפשרות ניהול נהגים ומשלוחים - הוספת עבודה ללא תעודה / חשבונית.

אפשרות פתיחה ידנית בו מגדירים את פרטי האיסוף ואת מקום המסירה.

אפשרות שיוך לקוחות וספקים או הוספה ידנית של משלוח.

(בין אם זה לכתובת המשרד או בין אם זה לכתובת אחרת).

F5 – מביא את רשימת הלקוחות ואת פרטי הלקוח.

F3 – מביא את רשימת הספקים ואת פרטי הספק.

F2 – מביא את רשימת העובדים ואת פרטי העובד.

 • הפרטים כוללים את השם הרלוונטי, הכתובת, אנשי הקשר והטלפונים הרלוונטיים.
 • באפליקציית משלוחים - אפשרות סגירת קריאות דרך הדוח.
 • באפליקציית משלוחים - העברת הערות שנרשמות בשטח מהאפליקציה לדוח של האפליקציה.
 • באפליקציית משלוחים - אפשרות העברת עבודות מנהג לנהג דרך הדוח, ע"י לחיצה כפולה על שם העובד בדו"ח נהגים.
 • בדוח משלוחים, אפשרות לרשום הערות באופן ידני ולא רק לקבל את המידע מהאפליקציה.
 • בהוספת עבודות ידנית - אפשרות מחיקה של שורה ע"י לחיצה ctrl + delete.
 • הוספה הערות לאפליקציה מקריאה ידנית.

 

בין לקוחותינו

Mati
vis
Anak
shoar
gestlist
emnuel
eltron-2
ayalon
Barak
BarakHesh
Grafus
Hava
Hayam
manU
Modeen
Moshiko
MoshYosef
new logo
OldCity
paragon
Ydiot
aman
shavit
sfarim
Rches
yedtech
Yesod
tapuz
hamadpis
Dor2000
roltag
HaMaayan
shekel
TelAviv
Valdman
Doortec
YosiAmb
Hish
stickler
sofer
Ravgon
imale
Hitech
AmOved
Previous Next Play Pause