פתרונות לענף הדפוס

כל המידע רשום באופן כרונולוגי מלמעלה (הכי חדש) והלאה.

• קישור הזמנה לחשבונית מס, כאשר הזמנה הופכת לחשבון עסקה והחשבון עסקה לחשבונית. 
• אפשרות מידור שבה כל נהג יכול לראות רק את הנסיעות המשויכות לו.
• הוספת תיאור הפריט מהזמנת אמבולנס בהפיכה הזמנה לחשבונית, בסימון וי בהגדרות הזמנת אמבולנס.
• פיתוח ממשק מוקדנית ומשגרים חדש.
המסך כולל אפשרות ממשק לאתר האינטרנט שלכם הכולל את סוג אירוע, תאריך ושעת אירוע, שם המזמין ושם המטופל, מיעד ליעד (מתוך כתובות בנויות של GOOGLE), רמת דחיפות וסוג האמבולנס.
• יומן שליטה חדש עם כל הפרטים החשובים המאפשר שליטה ודיווח מהשטח ו/או מתוך המסך שליטה.
• אפליקציית נהגים הכוללת הצגת הנתונים, ניווט לכתובות, הצגת מסמכים מצורפים ודיווח שעות מהשטח.
• אפשרות מידור שבה כל נהג יכול לראות רק את הנסיעות המשויכות לו.
• הגבלת הדו"ח והדפדוף של הנהגים בכמות ימים, לפי הגדרת המנהל.

דילוג לתוכן