אפליקציית משלוחים

• אפשרות ניהול נהגים ומשלוחים – הוספת עבודה ללא תעודה / חשבונית.
• אפשרות פתיחה ידנית בו מגדירים את פרטי האיסוף ואת מקום המסירה.
• אפשרות שיוך לקוחות וספקים או הוספה ידנית של משלוח (בין אם זה לכתובת המשרד או לכתובת אחרת).

  • o F5 מביא את רשימת הלקוחות ואת פרטי הלקוח.
  • o F3 מביא את רשימת הספקים ואת פרטי הספק.
  • o F2 מביא את רשימת העובדים ואת פרטי העובד.
  • o הפרטים כוללים את השם הרלוונטי, הכתובת, אנשי הקשר והטלפונים הרלוונטיים.

• אפליקציית משלוחים חדשה (עלות חודשית משתנה לפי מספר משתמשים).

באפליקציה זו כל נהג מקבל שם משתמש וסיסמא והוא רואה את כל המשלוחים ששויכו לו עד אותו היום ועדיין לא נמסרו.

רשימת המשלוחים מגיעים מתוכנת בינה והיא נוצרת ע"י שיוך תעודת משלוח / חשבונית / או שיוך עבודה ידנית.
בתוך כל קריאה הנהג מקבל את שם הלקוח, איש קשר ביעד, אפשרות חיוג, ניווט ע"י אפליקציית WAZE, צילום מסירה והחתמת הלקוח.
מסירת המשלוח מעדכנת את התוכנה ונשלח מייל באופן אוטומטי למנהל המחסן ולסוכן של הלקוח.

בעת חתימת הלקוח, צילום החתימה מצורף אוטומטי לתעודת המשלוח הקשורה ולכן אין צורך להחתים את הלקוח על מסמך העתק, לסרוק ולתייק במשרד, הכל מתבצע באופן אוטומטי, פשוט, יעיל ומהיר.
הפיכת תעודת המשלוח לחשבונית, מאפשרת שליחה של החשבונית בצירוף של תעודת המשלוח החתומה ע"י הלקוח, דבר החוסך שאלות, בעיות ועיכוב תשלום.

דילוג לתוכן