דו"חות

כל המידע רשום באופן כרונולוגי מלמעלה (הכי חדש) והלאה.

*דוח הזמנות טובין מפורט, הוספת עמודה נוספת בדוח.
*בדו"ח רווח פר חשבונית, התחייסות לקבוצת פריט, כאשר חותכים לפי "העמסה".
* הוספת ארבע ספרות אחרונות בדוח קבלות.
* אפשרות שיוך מספר סעיפים תקציבים לקבוצה אחת וקבלת דו"חות בהתאם.
* הוספת חתך של סעיף תקציבי וקבוצת סעיף תקציבי בדו"חות הבאים –
דו"ח חשבונות עסקה
דוח חשבוניות מס
דוח מכירות
דוח רכישות
* דוח פירוט הזמנות / תעודות לפי פריט – מפורט – הוספת עמודה של עמודה הנוספת לצד הסוכן ולא במקום.

דילוג לתוכן