דפוס – מודול מדבקות

• בניהול ייצור, חיוב דיווח מר"צ בייצור בכל התחנות. יש לסמן וי בהגדרות דפוס – הגדרות מדבקות – הגדרות נוספות – "חובה לדווח מטר רץ בכל תחנות הייצור".
• הרחבת השדה של מק"ט בהדפסה לייצור מהזמנה מדבקות.
• בהזמנת לקוח חוזרת – פרטי לקוח , טלפון וכדומה מועתקים מפרטי הלקוח ולא מהזמנה קודמת.
• במסך דוח תמונות של סכינים, לחיצה על F12 מראה את התמונה של הסכין.
• הוספת כתפור במסך תלונות לקוח הנקראת "אי התאמה", אם הבעיה אינה מגיעה מהלקוח אלא בעיה פנימית.
• אפשרות הדפסת אוטומטית של קבצים לפי לקוח בעת הדפסת הזמנת מדבקות. אפשרות שיוך של מסמכים אשר יודפסו אוטומטית לאחר פתיחה של תיקיה ללקוח (שם התיקיה חייב להיות זהה לקוד לקוח) והדפסתם באופן אוטומטי עם הדפסת הזמנת הלקוח.
• בדיקה חומר גלם וסוג דבק – אפשרות הדפסת ברקוד ושיוכו לחומר גלם ומספר דבק. בניהול ייצור, תהיה אפשרות לבדוק אם החומר גלם זהה לזה שהוגדר בהזמנה. (בעלות).
• אפשרות נעילת שדות מבחירה מרשימה בלבד.
• העתקה של פריט מפריט אחר אפשרות שלא יועתק השדה חוזרת. (יש לסמן בדפוס -> הגדרות דפוס – > הגדרת מדבקות – > הגדרות נוספות).
• בהפיכת הצעת מחיר להזמנה כשיש פריט קיים יועתק המפרט שלו מהזמנה אחרונה. (יש לסמן בדפוס -> הגדרות דפוס – > הגדרת מדבקות – > הגדרות הצעה).
• במסך ייצור, אפשרות לראות את המסמכים הקשורים להזמנה.

דילוג לתוכן