הדפסת שקים לספקים שונים ברצף

אפשרות של הדפסת מספר רב של שקים על ידי בחירת סך סכום השק מתוך חובות לספקים.

ראשית יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי:
טווח תאריכי חשבוניות (תאריך רישום)
טווח תאריכי פרעון החוב.
לאחר מכן יש לבחור את הבנק ממנו יופקו השקים.
עם בחירת הבנק מופיע מספר השק הראשון שיודפס.

תאריך השק הוא תאריך השורה האחרונה שנבחרה לספק המסוים.
ניתן לשנות את תאריך השק (העמודה הימינית ביותר בטבלה).
לא ניתן לרשום תאריך שק קטן מ 15 יום מתאריך ההדפסה.

בכל שינוי הנתונים הנ"ל (תאריכים או בנק) הטלה מתעדכנת בהתאם.

לאחר בחירת הבנק והתאריכים הרלוונטיים, יש לסמן את השורות שעבורן ברצוננו לשלם.
ניתן לשלב חשבוניות ספק, תשלומים מראש וזיכויים בתשלום אחד.

שימו לב:
בכל הדפסה מופק שק אחד פר ספק הכולל את סה"כ השורות שסומנו.

אם ברצונכם להפיק יותר משק אחד לספק, סמנו את השורות הרלוונטיות לשק הראשון, הדפיסו את השק, המסך מתעדכן ואז תוכלו לסמן את השורות עבור השק הבא וכך הלאה.

במקרים מסובכים או במקרים של תשלום של חשבונית אחת בכמה שקים, יש להשתמש במודול תשלום לספק כפי שהיה עד כה.

במהלך הסימונים מתעדכן בתחתית המסך סך התשלום לספק המסומן:

עם הדפסת השק נוצר תשלום לספק, מתעדכנים החובות, התשלומים מראש והזיכויים שסומנו, ובמידה ויש לכם מערכת הנהלת חשבונות כפולה, נוצרים פעולות לזכות הבנק ולחובת הספק.

דילוג לתוכן