הזמנות טובין

• הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• הוספת אפשרות של בדיקת מחירים של ספקים אחרים (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות של הדפסת מק"ט ספק (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• פתיחת טבלה עם כל ההזמנות טובין מתוך הזמנה רגילה עם שמות הספקים ומספר הזמנת טובין.
• משיכת הכותרת מסמך בהפיכה חלקית של הזמנת טובין לחשבונית ספק.

דילוג לתוכן