הנחיות להפעלת קופה רושמת

הכנת המערכת לעבודה עם קופה רושמת

להלן הפעולות שיש לבצע טרם הפעלת קופה רושמת:

כרטסת עובדים:
1 – לרשום את העובדים שיעבדו בקופה רושמת. בסעיף תפקיד יש לרשום קופאי.
2 – יש לוודא שלעובד ניתן מספר הנהלת חשבונות.

3 – במידה ויש סניפים יש לשייך את העובד לסניף למרות שבכל כניסה למערכת העובד נשאל באיזה סניף הוא עובד.
4 – יש לשייך את העובד לרמת מידור ולוודא הכנסת סיסמא פר עובד.

כרטסת בנקים:
1 – פתח בנק עם השם תשלום מזומן ללקוח (חובה להשתמש בשם זה).
2 – שייך את הבנק לכרטיסי הנהלת חשבונות המתאימים.
בנק זה ישמש את החזרי הכספים ללקוחות ששילמו במזומן.

3 – יש לפתוח בנקים נוספים כנ"ל עבור החזרים בכרטיסי אשראי השונים.
לכל בנק יש לתת שם ייחודי כגון : ישראכרט – החזר ללקוח.
חזור על סעיף 2 הנ"ל פר בנק.

4 – למשתמשי מודול הנהלת חשבונות יש לפתוח את הבנקים גם בהגדרות הנה"ח.

כרטסת לקוחות:
1 – פתח לקוח עם שם מאפיין כגון : לקוח דלפק או לקוח מזדמן
2 – רשום מספר הנה"ח ללקוח.
3 – רשום מספר עוסק מורשה : 999999999

3 – רשום את מספר הלקוח בתוכניות שרות הגדרות חברה.

מדפסת:
1 – חבר מדפסת טרמית לכניסת USB של המחשב.
2 – חבר את הקופה למדפסת.
3 – במידה והמערכת פועלת בשיטת טרמינל סרבר יש להתקשר לבינה לסימון מיוחד חד פעמי.
4 – הוסף מדפסת קופה + מדפסת כרטיסי אשראי בהגדרות חברה.

5 – בנוסף יש לבקש מאחראי חומרה לבצע את הפעולות הבאות במדפסת:

thermal printer – print properties – ports = USB (if in terminal server)
thermal printer – print properties – printer commands – remove open cash draewer (*2 + begin + end).

סניפים:
במידה ויש סניפים יש לבצע את הפעולות הבאות:

1 – לפתוח את שמות הסניפים בכרטסות – טבלאות – סניפים.
2 – לשייך את הקופאים לסניף המתאים (ראה סעיף עובדים)
3 – בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – הגדרות סניפים לרשום את הפרטים של כל סניף כפי שיופיעו בחן/קבלה.

 

תוכניות שרות:
1 – בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – הגדרות מע"מ – סמן חשבונית קבלה כולל מע"מ.
2 – בתוכניות שרות – הגדרות כלליות – הגדרות מסמכים כללי – סמן סיכום כמויות.

3 – בתוכניות שרות – הגדרות מסמכים – הגדרות חשבוניות – הגדרת חשבוניות תחת חשבונית/קבלה סמן:
פתח במצב רישום
קליטה מהירה
כולל מע"מ
מזדמן בקליטה מהירה
עגול ל10 אגורות

רשום ימים להחזר כספית
רשום ימים להחלפה

4 – בתוכניות שרות – הגדרות מסמכים – הגדרות חשבוניות – רשום מלל שיופיע בסוף חשבונית/קבלה שתופק בקופה.

דילוג לתוכן