הנחיות לרישום מסמך יבוא עם רשימון

להלן הנחיות לרישום חשבונית ספק מעמיל מכס הכולל חיובים עבור רשימון יבוא.
הנחיות אלו מאפשרות שידור PCN874 למע"מ על פי הדרישות החדשות.
1 – יש לפתוח פריט בשם מע"מ רשימון יבוא ולסמן בלשונית מידע כספי פטור מע"מ +
פריט רשימון יבוא + בהנה"ח הוצאות לרשום את מספר הנה"ח של מע"מ תשומות

לצורך ההסבר נרשום חשבונית ספק של עמיל מכס שכולל את הנתונים הבאים כפי שהם
מופיעים בחשבונית של עמיל המכס:

מע"מ רשימון 738.00 ₪

(מע"מ של רשימון יבוא ששולם ע"י עמיל המכס)

אגרות רשימון 71.00 ₪

(עלויות אחרות של רשימון יבוא ששולמו ע"י עמיל המכס)

עמלת יבוא 30.00 ₪
עמילות מכס 110.00 ₪
הוצאות ממן 37.42 ₪

סה"כ סכום פטור מע"מ  809.00

סכום חייב מע"מ 177.42 ₪

מע"מ 28.39 ₪

הנחת עיגול 0.19 ₪

סה"כ לתשלום 1,015 ₪

 

2 – חשבונית הספק תכלול 5 שורות כדלקמן:

שורה ראשונה את פריט מע"מ רשימון יבוא עם הסכום של לפני מע"מ 631.21) (₪ – תתקבל
הודעה שהפריט פטור מע"מ והסכום הסופי יחושב עם אישור החשבונית.

שורה שנייה פריט יבוא שמסומן בו פטור מע"מ עם סכום אגרות רשימון לפני מע"מ 61.21)
(₪ – תתקבל הודעה שהפריט פטור מע"מ והסכום הסופי יחושב עם אישור החשבונית.

שורות 3 עד 5 לפי פירוט בחשבונית עמיל מכס )סכומים לפני מע"מ.(

עם סיום רישום השורות מסך קליטת החשבונית נראית:

 

3 – נאשר את החשבונית.
הסכומים בשורות 1 ו 2 משתנים אוטומטית.
מוסיפים הנחת עיגול )במידה ויש(
מתקבל המסך הבא

4 – פעולה אחרונה שיש לבצע במסמך הזה היא לרשום את פרטי הרשימון דרך כפתור
אפשרויות:

5 – את חשבונית ספק חו"ל יש לרשום כרגיל כחשבונית ספק מט"ח במטבע של החשבונית.

דילוג לתוכן