העברת שקים מבנק לבנק בהתאמת בנק

במידה וברצונך להעביר שק מבנק אחד לבנק אחר באמצעות התאמת בנק, בצע את הפעולות
הבאות:

בחר את השק וסמן אותו (יש לבצע התאמה לשק בודד בלבד).
לחץ עדכן.

במספר חשבון חובה או זכות (השדה הריק בהתאם לאם בחרת שק מלקוח או שק
לספק/עובד) בחר את כרטיס הבנק המתאים, רשום פרטים מזהים ולחץ
אישור.

בכל עדכון של פעולה כנ"ל נוצרת שורה בפקודת יומן זמני. יש לעבור לפקודה
ולהעבירה למאגר הקבוע.

עם העברת הפקודה למאגר הקבוע, יופיע השק בהתאמות בנק של הבנק החדש.

דילוג לתוכן