העברת תנועות גורפת מכרטס לכרטיס

אם ברצונך לאחד 2 כרטיסים לאחד, ניתן להעביר את כל התנועות של כרטיס הנה"ח אחד לכרטיס אחר.

שים לב: פעולה זאת הינה בלתי חוזרת.

דילוג לתוכן