הצגת תנועות הנה"ח שנוצרו מתוך מסמך בינה

כל מסמך כספי מייצר תנועות הנה"ח בתאם לאופי המסמך.
במסמכים שיצרו תנועות הנה"ח מסומן וי בשדה הנה"ח.
לדוגמא חן 30649 יצרה 3 תנועות הנה"ח. 1 לחובת הלקוח על כל סכום החשבונית, תנועה לזכות הכנסות ותנועה לזכות מע"מ עסקאות.

לחיצה בו זמנית על Alt+F5 , כאשר המסמך מוצג על המסך, מציג את התנועות שנוצרו בהנהלת החשבונות.

שים לב שנוצרה רק תנועה אחת לזכות ההכנסות מכיוון שבכל 3 כרטיסי הפריט שמופיעים בחשבונית רשום את אותו מספר הכנסות (82100).

להזכירך כי בכרטסת הנה"ח, לחיצה כפולה על שורה מציגה את המסמך (או פקודת היומן) ממנו נוצרה התנועה.

דילוג לתוכן