פתרונות לענף הדפוס

כל המידע רשום באופן כרונולוגי מלמעלה (הכי חדש) והלאה.

• הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• הוספת התראה על הפיכה הצעה לחשבונית כשאר כבר יצאה חשבונית על אותה הצעה.
• אפשרות נעילת הצעה סגורה (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות של חובה להזין כותרת (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות הדפסת הצעת מחיר בתבניות שונות (במסמך וורד) (מודול בעלות). – ראה דוגמא בסרטוני הדרכה.
• אפשרות העתקת הטבלה של ההצעה לטבלת ההזמנה ע"י ALT+C ו ALT +V
• הקפצת התראה כאשר שומרים את ההצעה שאין מחיר אם אין מחיר בשורה / בסה"כ.
• אפשרות לא להדפיס קוד פריט (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות לא להוסיף תנאי תשלום בעת רישום הצעה (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות הכנת הצעה מחיר בלבד ללקוח מעוכב שירות (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות הפיכת הצעת מחיר לתוך הזמנה קיימת.

דילוג לתוכן