חישוב עלות פריט בפועל

אפשרות של חישוב עלות פריט פר ספק בהתאם להנחות ובונוסים מהספק.
חישוב העלות מתבצע לאחר הצגת המחירונים של הפריט והספק.
למסך הצגת המחירונים ניתן להגיע מכל מסמך רכש כאשר עומדים על עמודת המחיר בשורה ולוחצים על F7 (חובה קוד פריט בשורה).

מסך המחירונים מופיע כאשר בצד ימין של המסך מופיע מחירון הרכישה של הפריט ובצד ימין מחירון הספק (אם יש).

למסך הנ"ל ניתן להגיע גם באמצעות הכפתור חישוב עלות המופיע במחירון ספק.

כעת ניתן ללחוץ על הכפתור חשב מחיר רכישה

במידה ובוצע כבר חישוב אז במסך יוצגו הערכים לפיהם בוצע החישוב, אחרת יופיע מחיר רכישה האחרון ויש להכניס את הפרטים הרלוונטיים לקבלת נחיר רכישה (עלות) בפועל.

עם סיום החישוב המציג גם את אחוז הרווח, בהתאם לרשום במחירון הפריט, ניתן לבצע את אחת מארבעה פעולות הבאות:

חוזר למסך מחירונים ללא עדכון כלשהוא.

רושם את הנתונים (להצגה בפעם הבאה) אך לא מעדכן מחירונים כלל.

רושם את הנתונים, ומעדכן את מחירון הספק עם הסכום של מחיר רכישה לאחר בונוס.

רושם את הנתונים, ומעדכן את מחירון הספק עם הסכום של מחיר רכישה לאחר בונוס ורשום את הסכום גם במחירון רכישה של הפריט.

דילוג לתוכן