חשבוניות

• בחשבונית/קבלה בדיקת חוק מזומן (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבון עסקה הוספת היסטוריית רישום מסמך מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו במסמך.
• בחשבון עסקה אפשרות לא להדפיס קוד פריט (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבון עסקה אפשרות להדפיס יתרת חוב (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבונית זיכוי הוספת היסטוריית רישום מסמך מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו במסמך.
• בחשבונית הדפסת יתרת חוב גם בזכות (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבונית אפשרות הדפסה עם סכום אפס (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבונית הוספת היסטוריית רישום מסמך מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו במסמך.
• בחשבונית אפשרות לא להדפיס כותרת (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבונית אפשרות לא להדפיס סכומי שורות (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• בחשבונית אפשרות לא להדפיס קוד פריט (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• כאשר לוחצים על F11, נפתח מסך "מסמכים מצורפים".
• בדוח חשבונות עסקה, הוספת אפשרות של עמודה נוספת .
• בחשבונית ריטיינר, הוספת מטבע פר שורה ובדיקת ערך המטבע בעת יצירת החשבונית.
• בהדפסת מסמך לועזי, הוספת רישום של הסכום בשקל והסכום במט"ח בשתי שורות נפרדות.
• סידור הדפסת מק"ט לקוח בהדפסת חשבונית לועזית.
• בחשבונית ריטיינר אפשרות מיון פריטים בהפיכה לחשבונית.
• ביטול חשבונית קבלה פותחת תעודת משלוח.
• בחשבונית ריטיינר, דו"ח חיובים + צפי חיובים בכרטיס אשראי – דו"ח המאפשר לראות צפי חיובים בחיובים אוטומטיים וכמות (בסכום) חיובים שנעשו לפי לקוח.
• אפשרות למנוע הדפסת חשבוניות ללא אישור מנהל.
• הדפסת יתרת חוב בזכות בחן בהגדרות חשבוניות.
• הדפסה חדשה של חשבוניות מס בלועזית
• הוספת חשבונית קבלה סוכן להיסטוריית מכר בפריטים.
• במסך חשבונית, אפשרות לראות את סוג המסמך בעת לחיצה עם העכבר על תעודות משלוח.
• אפשרות קליטת קובץ אקסל ליצירת חש/קבלה סוכן (בעלות).
• סודר מחסן ברירת מחדל בהכנת חן מריטיינר.

דילוג לתוכן