טיפול בקופה קטנה

להלן הנחיות לטיפול בקופה קטנה:

פתיחת הכרטיסים הרלוונטיים:

יש לפתוח כרטיס הנהלת חשבונות בהגדות הנהלת חשבונות – סעיף אחרים תחת
השם "קופה קטנה" ולשייכו לסעיף מאזני המתאים (מומלץ סעיף מאזני שנקרא גם קופה קטנה).

יש לפתוח כרטיס ספק ולסמנו "מוסד" ובמספר הנה"ח לרשום את המספר שרשמנו
בהגדרות הנהלת חשבונות.

יש לפתוח כרטיס בנק תחת השם "קופה קטנה" ובכל מספרי הנהלת חשבונות לרשום
את המספר שרשמנו בהגדרות הנהלת חשבונות.

מקרא:
Z מזכה קופה קטנה
H מחייב קופה קטנה

:(Z) רישום הוצאות קופה קטנה
הוצאות קופה קטנה יש לרשום כחשבונית ספק כאשר הספק הוא קופה קטנה. •
במידה ואין מספר למסמך, ניתן לרשום במספר החשבונית את התאריך או כל מספר
אחר רלוונטי (ניתן לרשום מספרים בלבד ללא סימנים או אלפבית).

רישום תשלום לקופה קטנה :
ניתן לשלם לקופה קטנה באחד מהאפשרויות הבאות:

תשלום באמצעות המחאה/העברה – תשלום לספק :(Z)
הספק הוא קופה קטנה ובפרטי התשלום רושמים את פרטי הבנק ממנו נרשמה
ההמחאה.

תשלום לקופה, המחאה/מזומן, באמצעות הפקדה :(H)
לאחר סימון חדש בהפקדה, יש לבחור בהפקדה ל: את אופציית ספק וברשימת הספקים
שמופיעה במקום רשימת הבנקים, לבחור את הספק "קופה קטנה" ולבצע את
ההפקדה.

תשלום לעובד מקופה קטנה :(Z)
יש לרשום תשלום לעובד (כרטיס עובד -> מידע נוסף -> תשלומים) ובבנק
לבחור קופה קטנה.

דילוג לתוכן