קובץ במבנה אחיד

ממשק פתוח – קובץ במבנה אחיד

ממשק זה מכין קובץ עבור מס הכנסה, במבנה רשומה אחידה, הכולל את כל המסמכים שהופקו בתוכנה בתקופה שנבחרה. את הקובץ מעבירים לשלטונות המס (בדרך כלל הכנת הקובץ מתבצעת בנוכחות פקידי מס הכנסה ולאחר מכן היא מועתקת למדיה שלהם).

טרם הכנת הממשק יש לבדוק שפרטים נוספים מוקלדים כראוי ולבחור את המסמכים לייצוא.
יש לבחור את מיקום העתקת הקבצים.
יש לבחור סוג הזמנה בהתאם לאפשרויות המוצגות.
ניתן להכין קובץ מתנועות בהנהלת חשבונות בלבד.

הקובץ המוכן נמצא בתיקיית C:\OPENFRMT (בהתאם למיקום העתקת הקבצים שבחרת) בפורמט RAR (קובץ מכווץ).
עם סיום הכנת הקובץ התוכנה פותחת אוטומטית את המחיצה בה נמצא הקובץ.

דילוג לתוכן