יצירת שט"לפ-שט"לג בהתאמת בנק

העברת שקים משנה לשנה (שטל"פ/שטל"ג) בהתאמת בנק

במידה ונשארו שקים בהתאמת בנקים עם תאריכי ערך של שנה קודמת ונרצה להעבירם לשנה
הנוכחית יש לבצע את הפעולות הבאות:

יש להכניס מספרי שטל"פ ושטל"ג בהגדרות הנה"ח בסעיף בנקים. ניתן להכניס את אותו
המספר עבור כל הבנקים או להכניס מספרים שונים עבור כל בנק.

ודא כי בכרטיס הבנק מוגדרים מספרי הנה"ח של שטל"ג ושטל"פ.

בהתאמת בנק בחר בשנה הקודמת, סמן את השק (יש לבצע התאמה לכל שיק), לחץ עדכן,
במספר חשבון חובה או זכות (השדה הריק בהתאם לאם בחרת שטל"פ או שטל"ג) בחר מתוך
מספר הכרטיס המתאים, רשום פרטים מזהים ותאריך ערך מתאים ולחץ אישור.
כך ניתן להעביר שקים נוספים.

בכל עדכון של פעולה הנ"ל, נוצרת שורה בפקודת יומן זמני בשנה הקודמת. יש לעבור לפקודה ולהעבירה למאגר הקבוע.

עם העברת הפקודה למאגר הקבוע, מתבצעת פעולת שטל"ג/שטל"פ והשקים מופיעים
בהתאמת הבנק של השנה הנוכחית.
זכור כי ניתן גם להעביר העברה גורפת של השקים בסעיף העברת יתרות משנה לשנה בתפריט הנה"ח.

דילוג לתוכן