לקוחות

• אפשרות לשלוח חשבוניות מקור במייל לכל אנשי הקשר של הלקוחות (אם מוגדר להם מייל בכרטיס לקוח, תחת אנשי קשר)
• עדכון קבוצת גבייה בכל חשבוניות הלקוח בלחיצה על התווית קבוצת גבייה במידע כספי בכרטיס הלקוח.
• אפשרות של הגדרה בלקוח שלא תתאפשר רישום חשבונית אלא על ידי הפיכה ממסך אחר בלבד.
• אפשרות של הגדרת לקוח אב ולקוחות בנים עבור הפקת חשבוניות וגבייה.
• הוספת אפשרות לקביעת מספר העתקים להדפסה פר לקוח.
• הוספת אפשרות לקבוע האם להדפיס ברקוד במסמכי לקוח.
• עדכון מחיר מחירון ללקוח, גם לפריטים שקיימים כבר במחירון, אבל המחיר שעודכן הוא מחיר שונה מהמחיר הקיים.
• אפשרות של שכפול כרטיס לקוח.
• אפשרות של העתקת כרטיס לקוח לכרטיס ספק.
• אפשרות של שינוי גורף של קבוצת לקוחות.
• הוספת בחירה בדו"ח לקוחות – ללא לקוחות לא פעילים.
• הוספת עמודות של כתובת ועיר בדו"ח לקוחות לא פעילים.

דילוג לתוכן