מודול הוצאת ספרים

• הוספת אופציה להדפסת מכתב תמלוגים באנגלית. כאשר בכרטיס ספק מסומן סוג ספק "יבוא" המכתב מופק באנגלית עם פרטי הספק באנגלית ובמטבע שרשום בכרטיס הספק.
• כאשר רשום "סוכן" בחוזה של הספק, בעמודת "סוג חוזה", התמלוגים מחושבים פר כותר ואין קיזוז מקדמות לכל הכותרים במכתב. במידה וסכום התמלוגים שלילי לכותר, הסכום נרשם בכותר לקיזוז במכתב הבא ואינו משפיע על סה"כ התמלוגים במכתב הנוכחי.
• הוספת של תאריכים פר חוזה – מתאריך עד תאריך.
• דו"ח חוזים מפורט.
• הוספת תמלוגים באפס במכתב תמלוגים (צריך לסמן וי הגדרות דפוס – הגדרות הוצאות ספרים).
• הוספת מספר עמודים במסך כותר.
• הוספת חישוב תמלוגים לפי מחיר קטלוגי ולא לפי מחיר מכירה בפועל.
• הגדרת מספר העתקים למכתב תמלוגים (יש להגדיר בהגדרות דפוס – הגדרות הוצאת ספרים).

דילוג לתוכן