עיגול / אי עיגול סה"כ סופי במסמכים או פר לקוח

בעת רישום מסמך, בינה מאפשרת עיגול סה"כ סופי ורישום ההפרש בהנחת מסמך.
בכדי לעגל סה"כ סופי במסמכים יש לסמן בתוכניות שרות –> הגדרות כלליות -> הגדרות מסמכים כללי.

ישנן לקוחות שמבקשות לקבל חשבוניות ללא עיגול. עבור לקוח שלא רוצה לקבל מסמך מעוגל, יש לסמן בכרטיס הלקוח -> מידע כספי.

בנוסף ניתן לקבוע בתעודות משלוח ללא עגול סה"כ סופי, בתוכניות שרות -> הגדרות מסמכים -> הגדרות ת.משלוח.
בנוסף ניתן לקבוע בחשבוניות עיגול ל 10 אגורות הקרוב, בחשבונית/קבלה ללא עגול סה"כ סופי, בחשבונית סוכן ובחשבונית ספק עיגול סה"כ סיפי ובחשבונית קבלה קופה עגול ל 10 אגורות או ללא עגול סה"כ סופי. כל אלו בתוכניות שרות -> הגדרות מסמכים -> הגדרות חשבוניות.

דילוג לתוכן