פירוט כללי של התוכנה

כי עסק זה לא רק הנהלת חשבונות

בינה בחלונות הנה תוכנה לניהול, שיווק, מלאי ושרות המתאימה את עצמה לצרכים המשתנים בשוק הישראלי בהתאם לדרישות ושיטות העבודה של המשתמש.

בינה החלה את פעילותה בשנת 1988 כתוכנה לניהול ושיווק המיועדת למנהל ולעובד.

מטרתה העיקרית של התוכנה הינה קלות תפעול, מהימנות הנתונים וגישה קלה אליהם.
כל המידע ניתן לשליפה במספר חתכים ומיונים, מגוון דו"חות כמותיים, סטטיסטיים ופיננסיים בלחיצת כפתור עם אפשרות ייצוא הדו"חות לאקסל או שליחתם ישירות באי מייל לנמען, יומני עבודה, תזכורות, תפריט אישי להקלת העבודה של כל משתמש, צרוף מסמכים חיצוניים, שליחת הודעות בין המשתמשים, שליחת מסרונים, רמות מידור ואבטחה בהתאם לדרישות העסק.

הטמעה והדרכת התוכנה מתבצעים בבית הלקוח על תוכנה לניסיון המאפשרת רכישת מיומנות טרם הפעלת התוכנה באופן שוטף.

תמיכה ניתנת מרחוק באמצעות האינטרנט, בטלפון ממשרדנו או על ידי טכנאי החברה במידה ודרושה נוכחות טכנאי באתר הלקוח.

מידע על שיפורים ותוספות מועבר ללקוחות באמצעות אתר האינטרנט שלנו. לקוחות המבקשים לבצע עדכון גרסה מודרכים על ידי טכנאי החברה והעדכון מתבצע תוך מספר דקות. כל העדכונים והגרסאות מותקנות ללא תשלום נוסף במידה והלקוח רכש חוזה שרות שנתי. בשנה הראשונה לרכישת התוכנה הלקוח נמצא בחוזה שרות ללא עלות נוספת.

להלן המודולים העיקריים בתוכנה:

כרטסות:
 •  כרטיס לקוח

פרטי הלקוח, אנשי קשר, מידע כספי, מעקב לקוח, מכתבים ללקוח,
שיחות וסיכומים עם הלקוח, מסמכים מצורפים, היסטוריית לקוח, מדבקות, הערות והערת התראה.

 •  כרטיס ספק

פרטי הספק, אנשי קשר, מידע כספי, מעקב ספק, מכתבים לספק,
שיחות וסיכומים עם הספק, מסמכים מצורפים, היסטוריית ספק, מדבקות, הערות והערת התראה.

 • כרטיס פריט

פרטי הפריט, מחירונים, מיקום, סעיף תקציבי, ניהול מלאי, היסטוריית מכר ורכש, הערות והערת התראה.

עץ מוצר, העברה בין מחסנים, ארכיון ומדבקות.

 • כרטיס עובד

פרטי העובד, חופשות, ימי מחלה, מידע כספי, הערות והערת התראה.

 • מט"ח + מדדים

אפשרות עבודה עם מט"ח ומדד ללא מגבלה.

 • כרטיס בנק

פרטי הבנק, אנשי קשר, חברות אשראי.

שיווק:
 • מחירון לקוח

מחירון לקוח לפי אחוזים ממחיר הפריט, לפי אחוז הנחה קבוע, לפי מחיר מוקש, מחירוני מבצע ומחיון קבוצתי.
אפשרות לעדכן מחירונים לפי חתכים מקסימליים.

 • קשרי לקוחות

פרטי לקוח (קיים או פוטנציאלי), פרטי החברה, פרטי אנשי הקשר, שיחות וסיכומים עם הלקוח, הערות.

 • הצעת מחיר

רישום ושליפת הצעה לפי כל הפרמטרים האפשריים, ריכוז הצעות לפי לקוח, הפקת בקשת הצעת מחיר מספק, הפיכה להזמנה, הפיכה לחשבונית, רישום הערות כולל תאריך ושעה ללא הגבלה, היסטוריה, רישום פגישות ביומן, צרוף מסמכים

 • הזמנה פנימית

רישום הזמנה מהצעה ו/או ישירות, שליפה לפי כל הפרמטרים האפשריים, ריכוז ההזמנות לפי לקוח/פריט, הפיכה לתעודת משלוח, לחשבון פרופורמה, לחשבונית, לחשבונית סוכן, להזמנת טובין מספק, הפיכה מרוכזת של מספר הזמנות של אותו לקוח עם אפשרות בחירת שורות מהזמנה, כמות נותר לספק, ביקורת איכות, תעודת COC, הודעה ללקוח על הזמנה מוכנה, רישום הערות כולל תאריך ושעה ללא הגבלה, רישום פגישות ביומן, צרוף מסמכים.

 • יומן פגישות ותזכורות

יומן פר עובד, תזכורות פר עובד, אפשרות רישום פגישות לצוות, גישה מהיומן למסמך ממנו נוצר, הודעות קופצות, ייצוא ל OUTLOOK, פגישות פתוחות, עדיפות לכל פגישה, שליפת נתונים מכרטיס לקוח/ספק/עובד וכל המסמכים בבינה.

 • משימות

משימות פר עובד, מצב ביצוע, הערות.

מכירות:
 • תעודת משלוח

תעודת משלוח רגילה, תעודת משלוח סוכן, תעודת משלוח משגור, ריכוז ופירוט תעודת משלוח לפי לקוח/פריט, הפיכה לחשבונית, לחשבון פרופורמה, לחשבונית סוכן, לתעודת החזרה, שערוך ממט"ח לשקל, חיפוש מתקדם, רישום הערות כולל תאריך ושעה ללא הגבלה, רישום פגישות ביומן, צרוף מסמכים, ניהול מלאי.

 • חשבון פרופורמה

רישום/שליפת חשבון פרופורמה (חשבון עסקה) לפי כל הפרמטרים האפשריים, ריכוז לפי לקוח, פירוט לפי פריט, הכנת חשבון ממספר תעודות משלוח, הפיכה לחשבונית, מעקב אחר יתרות, חיפוש מתקדם, רישום הערות כולל תאריך ושעה ללא הגבלה, רישום פגישות ביומן, צרוף מסמכים.

 • חשבונית

חשבונית רגילה, חשבונית סוכן, חשבונית שריון, חשבונית/קבלה, חשבונית מרוכזת (ריכוז תעודות משלוח), חשבונית ריטיינר, חשבונית זיכוי.
ריכוז חשבוניות לפי לקוח, פירוט חשבוניות לפי פריט, מעקב אחר יתרות, חיפוש מתקדם, רישום הערות כולל תאריך ושעה ללא הגבלה, רישום פגישות ביומן, צרוף מסמכים, ניהול מלאי.

 • תעודת השכרה

רישום/שליפת תעודת השכרה לפי כל הפרמטרים האפשריים, חישוב אוטומטי של מספר ימי השכרה כולל תמחור, הפיכה לתעודת משלוח, לחשבונית, צרוף מסמכים.

 • תעודת החזרה

רישום/שליפת תעודת החזרה לפי כל הפרמטרים האפשריים, עדכון תעודת משלוח כולל מלאי, חיפוש מתקדם, ניהול מלאי.

גביה:
 • דו"ח חייבים – גביה

לפי לקוח, לפי תאריך חשבונית, לפי תאריך פרעון, לפי סוכן, לפי קבוצת לקוח, לפי אזור, דו"ח מפורט עם שורה הראשונה של החשבונית, גיול חובות, דו"ח גביה לפי חודשים, צפי גביה, מעקב גביה, רישום הערות בחשבונית ושיחות עם הלקוח.

 • יתרות פתיחה

רישום יתרות פתיחה ללקוח – מיועד במיוחד למשתמשים חדשים הרוצים לבצע את הגביה מיידית מבינה.

 • שקים חוזרים

רישום ושליפת שקים חוזרים לפי כל הפרמטרים של השק. עדכון אוטומטי של יתרת הלקוח.

 • מעקב לקוח

פירוט מלא של כל התנועות הכספיות של הלקוח ללא הגבלה בשנים כולל תנועות ספק נגדי.

 • מכתבי תזכורת לתשלום

הפקת מכתב מסוגנן ללקוח על מצבת החובות שלו במדפסת, בפקס או באי מייל.

 • התאמות

התאמת חובות לקוח או התאמת ספק/לקוח בעסקי ברטר.

קופה:
 • קבלה

רישום קבלה או גישה לקבלה ישירות מהחשבונית, העברה בנקאית, עדכון חובות הלקוח לפי בחירה כולל עדכון חוב חלקי, רישום קבלה מראש כולל דו"ח קבלות מראש, מס במקור, ניתוח כספי של הקבלה, צירוף מסמכים.

 • הפקדה

בחירת הבנק להפקדה, הפקדת מזומנים, שקים, כרטיס אשראי, מצב קופה מרוכז או מפורט.
הפקדה לספק, הפקדה ללקוח, הפקדה לעובד.

 • ספר קופה

מצב תנועות קופה ויתרת הקופה למזומנים, שקים וכרטיסי אשראי.

 • ניהול המחאות

איתור שק, היכן הופקד, מאיזה קבלה, וכל יתר הפרטים הרלוונטיים של השק. שערוך המחאות לפי תאריך + סכום.

 • תשלום ללקוח

תשלום ללקוח מתוך הקופה ו/או באמצעות המחאה ו/או בכרטיס אשראי וסגירת התשלום מול זיכוי ללקוח.

רכש:
 • בקשת הצעת מחיר

בקשת הצעת מחיר מספק, הפיכה להזמנת טובין, צרוף מסמכים.

 • מחירון ספק

כמו מחירון לקוח.

 • הזמנת טובין

רישום הזמנה ישירות או מבקשת הצעת מחיר או מהזמנת לקוח פנימית, ניהול כמות נותר לקבל, פירוט לפי פריטים, הפיכה לתעודת משלוח ספק או לחשבונית ספק, צרוף מסמכים.

 • תעודת משלוח ספק

רישום תעודת משלוח ספק ישירות או מהזמנת טובין. הפיכה לחשבונית של תעודה אחת או מספר תעודות, ניהול מלאי, חיפוש מתקדם, צירוף מסמכים.

 • חשבונית ספק

רישום ידני של חשבונית ספק, הפיכה מהזמנת טובין אן תעודת משלוח ספק, פירוט לפי פריט, חשבונית זיכוי ספק, תעודת חיוב ספק, ניהול יתרות, חיפוש מתקדם, צירוף מסמכים.

 • חובות לספקים

לפי ספק, לפי תאריך חשבונית ספק, לפי תאריך פירעון.

 • תשלום לספק

רישום תשלום או גישה לתשלום ישירות מחשבונית ספק, העברה בנקאית, עדכון חובות לספק לפי בחירה כולל עדכון חוב חלקי, רישום תשלום מראש כולל דו"ח תשלומים מראש, מס במקור, הדפסת שקים, צירוף מסמכים.

 • מעקב ספק

פירוט מלא של כל התנועות הכספיות של הספק ללא הגבלה בשנים כולל תנועות לקוח נגדי.

מלאי

ניהול מלאי כללי ומלאי מחסנים באמצעות:

ת.משלוח ספק.
חשבונית ספק.
חשבונית זיכוי מספק.
תעודת משלוח ללקוח.
חשבונית ללקוח.
חשבונית זיכוי ללקוח
הוראת ייצור.
העברה בין מחסנים.

דו"ח יתרות מלאי.
חישוב ערך מלאי.
התראת רמת מלאי.
דו"ח מלאי "מת"
רמת מלאי סטטיסטי.
ערך מלאי היסטורי.
דו"ח תנועות מלאי.
טופס ספירת מלאי.
דיווח ספירת מלאי.

הנה"ח כפולה

כרטסות, מאזנים, פקודות יומן, התאמות בנקים וכרטסות, תקציב, ייצוא וקליטת קבצים וכולי.

ייצוא קבצים
 • יצוא קובץ עבור הנה"ח ל:

חשבשבת
סאפ
פריוריטי
ריווחית
ארדני

 • הכנת קובץ במבנה אחיד
 • הכנת קובץ pcn874 עבור מע"מ
 • הכנת קובץ 856 עבור מס הכנסה
 • הכנת קובץ תשלומים עבור מס"ב.
 • הכנת קובץ חיובים עבור מס"ב.
 • הכנת קובץ 1000
 • ממשק לקליטת נתונים מקופה רושמת
 • ממשק להתאמת כרטיסי אשראי
 • ייצוא כל הדו"חות לאקסל.
דו"חות

מגוון עצום של דו"חות (מעל מאה) עם חתכים ומיונים, מפורטים או מרוכזים:

 • לקוחות/ספקים/פריטים/עובדים/בנקים.
 • תנועות ומעקב לקוח.
 • לקוחות לא פעילים.
 • עמלות לעובדים.
 • מחירונים כלליים, מחירוני לקוח ומחירוני ספק.
 • קשרי לקוחות.
 • הצעות מחיר.
 • הזמנות (כספי וכמותי).
 • תעודות משלוח (כספי וכמותי).
 • חשבוניות/זיכויים.
 •  קבלות + מס במקור.
 • הפקדות.
 • צ'קים מלקוחות/לספקים.
 • תזרים (יומי/חודשי/מרוכז/לפי בנק)
 • מכירות/רכישות חודשי, שנתי רב שנתי.
 • רווח/הפסד.
 • רווח פר חשבונית.
 • מכירות חודשי פר לקוח/פריט/סוכן.
 • התפלגות מכירות/רכישות לפי לקוח/פריט/סוכן.
 • דו"ח מע"מ.
 • דו"חות מלאי (יתרות/חישוב ערך מלאי/תנועות מלאי/ספירות מלאי).
 • שערוך כללי של העסק.
 • ספר טלפונים.
 • ועוד.
דילוג לתוכן