צעדים ראשונים בהטמעת מערכת שרות לקוחות

שלבי ביצוע ראשוניים להטמעת מערכת שרות לקוחות

מערכת שרות הלקוחות מורכבת מ 2 מרכיבים עיקריים:

1 – כרטיס לקוח והפריטים הנמצאים בלשונית שרות.
2 – קריאת שרות המופק על אחד הפריטים מסעיף .1

1 – רישום הפריטים הנמצאים בלשונית שרות מתוך כרטיס לקוח

לאחר רישום/שליפת הלקוח יש לעבור ללשונית שרות

ניתן לשלוף (למצוא) לקוח על ידי 1 מהאפשרויות הבאות:

1. הקשת F5 כאשר הסמן מהבהב בשדה "קוד לקוח," פתיחת חלון חיפוש ומציאת הלקוח באמצעות שם בלבד:

2. הקשת F6 כאשר הסמן מהבהב בשדה "קוד לקוח" , ומציאת הלקוח באמצעות

אחד האפשרויות המופיעות בחלון החיפוש:

אפשרות זאת מציגה דו"ח המציג את כל הלקוחות העונים לקריטריוני החיפוש ודבל קליק על השורה המתאימה מציג את כרטיס הלקוח.

3. מציאת הלקוח באמצעות רישום פרט נזהה מכל אחד מהשדות הנמצאים בלשונית
"מידע כללי" בכרטיס הלקוח"
עוסק מורשה / מספר תיק / טלפון )ללא קידומת( / e-mail / איש קשר /
כתובת / עיר /מיקוד / ת.ד.
במידה ויש יותר מלקוח 1 המתאים לשדה שנבחר, קופצת הודעה וניתן לדפדף בין הלקוח באמצעות חץ למעלה/חץ למטה עם העכבר או על ידי הקשת
.במקלדת PageUp/PageDown

2 – רישום קריאת שרות

טבלת פריטי הלקוח בלשונית השרות מכיל את כל הפריטים שיש ללקוח ומידע על כל פריט לחוד. מעבר בין הפריטים מתבצע על ידי לחיצה על השורה שרצויה בטבלה ומציג את
הנתונים הרלוונטיים של כל פריט.

רישום קריאת שרות

ניתן לרשום קריאת שרות חדשה ללקוח דרך 1 מ 3 אפשרויות:

1 – מציאה ושליפת הלקוח בכרטיס לקוח ולאחר מכן לחיצה על הכפתור
"קריאת שרות" בלשונית "מידע כללי."

באפשרות זאת במידה ויש ללקוח יותר מפריט ,1 תצטרך לבחור את הפריט הרלוונטי בעת
רשימת קריאת השרות (ראה בהמשך).

2 – מציאה ושליפת הלקוח בכרטיס לקוח, מעבר ללשונית שרות, מציאת הפריט הרלוונטי מתוך טבלת פריטי הלקוח ולאחר מכן לחיצה על הכפתור
"קריאת שרות."

באפשרות זאת קריאת השרות תפתח עם כל הפרטים הרלוונטיים של הלקוח ושל הפריט
ונותר לרשום את פרטי התקלה בלבד.


3 – מציאה ושליפת הלקוח בטופס שרות, בחירת הפריט הרלוונטי ורישום הקריאה.
הסבר ראה בהמשך.

טופס קריאת שרות

טופס השרות מהווה את לב הפעילות במערכת השרות.
הטופס בנוי מ 2 חלקים:

חלק א – פרטי הלקוח, פרטי הפריט והתקלה, אפיון התקלה, ומצב הלקוח מבחינת אחריות
ורישום תאריך ושעת ביצוע.

חלק ב – פרטי הטיפול שבוצע, רשימת הפריטים שנלקחו עבור ביצוע השרות, עלויות, שם
המבצע ותאריך הביצוע.

המעבר בין 2 החלקים של הטופס מתבצע על ידי לחיצה על הכפתור "פרטי ביצוע" / "ראשי" הנמצא בחלקו התחתון ימיני של הטופס והמלל שלו משתנה בהתאם לאיזה חלק של הטופס
מוצג.

הטופס מאפשר לייצר סידורי עבודה ולשבץ מבצעים, לבצע קידום מכירות בעת השיחה עם הלקוח, מתריע על כפילויות ועל תאריכי אחריות של הלקוח, מאפשר הצגת היסטוריית
הפריט, להפיק תעודת משלוח ו/או חשבונית ללקוח.

טופס קריאת שרות – חלק א

טופס קריאת שרות – חלק ב

דילוג לתוכן