קליטת קובץ חיצוני למסמך בינה

בעת רישום מסמך, בינה מאפשרת קליטת שורות המסמך מקובץ חיצוני.
ניתן לקלוט קבצים ב :

הצעות מחיר
הזמנות
תעודות משלוח
חשבון פרופורמה
חשבונית מס
חשבונית זיכוי
תעודת החזרה מלקוח

להלן השלבים לקליטת הקובץ:

1 – הכנת הקובץ:
יש להכין קובץ מסוג tab delimited עם סיומת .txt:
פתח את הקובץ באקסל
עמודות באקסל – חובה לפי הסדר הבא :

אין להשאיר שורות ריקות או שורות סיכום בסוף הקובץ.
שורת כותרת 1 בלבד.
עמודות %הנחה וסה"כ לא חובה.

2 – לשמירת הקובץ במבנה tab delimited בצע את הפעולות הבאות באקסל:
קובץ
שמירה בשם
בחר את המיקום בדיסק שברצונך לשמור
בשמירה בסוג בחר : Text(tab delimited)(*.txt)
בשם הקובץ רשום את השם של הקובץ שברצונך לשמור
לחץ שמור
אשר שמירה לאחר הופעת השאלה שמופיעה.
סגור את האקסל מבלי לשמור שוב.

3 – קליטת הקובץ למסמך בינה:
1 – פתח מסמך חדש (נקה/חדש).
הכנס את הנתונים של החלק העליון של המסמך (פרטי לקוח, תאריך וכו…)
לחץ על כפתור אפשרויות בחלק התחתון של המסך.

בחר קליטה מקובץ
מצא את הקובץ ששמרת בדיסק ולחץ על פתח או Open

 

דילוג לתוכן