רישום דיבידנדים לבעלי שליטה

רישום ותשלום דיבידנדים לבעלי מניות

מכיוון שדיווחי מס במקור ( 856 ) מתבצעים באמצעות מסמכי "בינה" ולא מתוך פקודות יומן, יש
לפצל בין דיווח חלוקת הדיבידנד לבין רישום תשלום לבעל המניה ודיווח מס במקור.

את חלוקת הדיבידנד יש לרשום כפקודת יומן לזכות כרטיס הנה"ח של בעל המניה ולחובת כרטיס הנה"ח "חלוקת דיבידנד".
הסכום כולל את מס במקור שיש להפחית בעת התשלום.

את תשלום לבעל המניה + מס במקור יש לבצע כדלקמן:
פתח כרטיס ספק עם פרטי בעל המניה.
סמן "מוסד".
במספר הנה"ח רשום את מספר כרטיס הנה"ח של בעל המניה.
רשום תשלום לספק הנ"ל.
בשורת התשלום רשום את הסכום פחות המס במקור ובחלק התחתון את סך המס
במקור.
סך התשלום זהה לסך הנרשם בפקודה.
תשלום זה יצור 3 פעילויות בהנה"ח:
סה"כ כולל מס במקור לחובת בעל המניה.
סה"כ פחות מס במקור לזכות הבנק.
מס במקור לזכות כרטיס מס במקור ספקים.

דילוג לתוכן