רישום הלוואות

בשונה מתוכנת הנה"ח אחרות בה רושמים את תנועות ההלוואה כפקודת יומן, בתוכנת "בינה" תנועות הנה"ח נוצרות כתוצאה מרישום תשלום לספק כאשר הספק הוא המקביל לכרטיס ההלוואה שנפתח בהגדרות הנה"ח.
בשיטה הזאת, תתאפשר גם שימוש במודול תזרים הכולל את התשלומים שבוצעו לטובת ההלוואה.

להלן הפעולות לפי סדר ביצוען:

 

1 – פתח כרטיס הלוואה בהגדרות הנה"ח, סעיף אחרים.

2 – פתח כרטיס ספק, רשום בשם הספק את המלל שרשמת בכרטיס הנה"ח (לא חובה), סמן מוסד, במספר הנה"ח רשום את המספר של הכרטיס שפתחת בהגדרות הנה"ח ובעוסק מורשה רשום תשע פעמים 9.

3 – רשום פקודת יומן על העמדת (קבלת) ההלוואה – לזכות כרטיס ההלוואה שפתחת ולחובת הכרטיס המתאים (בד"כ כרטיס עו"ש של הבנק אליו הועבר הכסף).

עם העברת הפקודה למאגר הקבוע תיווצר שורה בתזרים של בנק לאומי ע"ס 50,000.

 

4 – רשום תשלום לספק הכולל את כל התשלומים של ההלוואה כפי שנמסרו לך על ידי הבנק לקרן ההלוואה בלבד.

כתוצאה מרישום תשלום לספק, התשלומים נרשמו בתזרים של בנק לאומי, וכמובן נוצרו שורות במאגר הקבוע לזכות עו"ש לאומי (אשר ישמשו גם לצורך התאמת הבנקים) ולחובת כרטיס ההלוואה.

 

כרטיס ההלוואה יראה כעת:

בעת ביצוע התאמת בנק, יש להעביר את סכומי הריבית של ההלוואה לכרטיס ריבית הלוואות בנקים או כל כרטיס אחר מתאים.

דילוג לתוכן