רישום המחאות/כ.אשראי עבור התאמת בנק

הנחיות אלו נועדו לרישום המחאות/כרטיסי אשראי למשתמשים חדשים אשר את הקבלות עבורן הפיקו בתוכנה אחרת.

יש לפתוח כרטיס יתרת פתיחה בהגדרות הנה"ח.

יש לפתוח כרטיס ספק בשם "יתרות פתיחה – המחאות " ולסמנו כמוסד ובמספר הנהלת חשבונות לרשום את המספר של כרטיס יתרות פתיחה הנ"ל.

יש להפיק קבלה לספק הנ"ל. ההמחאות יחייבו את הקופה ויזכו את כרטיס יתרת הפתיחה.

הפקדת ההמחאות לבנק המתאים תזכה את הקופה, תחייב את הבנק וההמחאות יופיעו בספרים לצורך התאמה.

דילוג לתוכן