רישום חשבונית עצמית

להלן הפעולות שיש לבצע באופן חד פעמי טרם הכנת חשבונית עצמית:

1 – לפתוח לקוח חדש המיועד אך ורק להכנת חשבונית עצמית.
במספר עוסק מורשה לרשום את מספר העוסק של החברה ולוודא שיש מספר הנהלת חשבונות.

2 – את מספר הלקוח יש לרשום בתוכניות שרות, הגדרות חברה בשדה קוד לקוח לחן עצמי.

3 – למשתמשים במערכת הנהלת החשבונות, יש לפתוח כרטיס הנה"ח בסעיף אחרים לצורך קיזוז יתרות של חשבוניות הלקוח והספק והתשלום לספק שמופקים אוטומטית עם רישום החשבונית עצמית. את המספר יש לרשום גם בשדה חן עצמי במסך הראשי של הגדרות הנה"ח.

אופן הרישום של החשבונית העצמית:

כאשר המסך נקי יש ללחוץ על צלמית חדש.
המספר שמתקבל בסוגרים, זהו מספר החשבונית הבאה בתור.
יש לשלוף את הספק מכרטסת הספקים. מומלץ מאוד לפתוח כרטיס ספק ולא להשתמש בספק מזדמן.
עם בחירת הספק, מופיעים בהערות שמו ופרטיו.
בקוד הפריט יש לרשום את הפריט עבורו משלמים לספק.
בסה"כ יש לרשום את הסכום בפועל שמשלמים לספק. בינה מוסיפה מע"מ לפי האחוז הרשום במערכת.
יש למלא את פרטי התשלום. לא ניתן להתערב בסכומים. הסכום נקבע לפי הסה"כ הרשום.
במידה ורשום אחוז מס במקור לספק, הנערכת תבצע חישוב של הסכום להורדה.

יש לאשר את החשבונית על ידי לחיצה על הצלמית

עם ביצוע האישור מופקים 3 מסמכים ברצף ומתבצעים כל הפעולות הדרושות לצורך איזון מערכת הנהלת החשבונות (לאלו המשתמשים בהנה"ח של בינה).

מופקת חשבונית מס עצמית ע"ס סה"כ + מע"מ.
מופקת חשבונית ספק ע"ס סה"כ + מע"מ.
מופק תשלום לספק ע"ס סה"כ.
נרשמים 2 יתרות פתיחה:
אחד לזכות הלקוח ולחובת מספר הנה"ח של חן עצמי.
אחד לחובת הספק ולזכות מספר הנה"ח של חן עצמי.
יתרות הפתיחה מקזזות את המע"מ ללקוח ולספק ומאפסות את כרטיס הנה"ח של חן עצמי.

דילוג לתוכן