רישום מסמכי רכש עם אחוז מע"מ חריג

מסמך רכש יש לרשום כחשבונית ספק ולא באמצעות פקודות יומן. "סוג תנועה" )המסורתי( לא קיים בתוכנת בינה, ובמקומו ניתן להגדיר בכרטיס פריט כיצד התוכנה צריכה להתייחס לפריט כאשר נרשמת מסמך רכש.

את ההגדרות מעדכנים בלשונית "מידע נוסף" בכרטיס הפריט.

להלן מספר דוגמאות:

אחזקת רכב – מע"מ מוכר 2/3 – מחייב כרטיס הנה"ח מספר 4556546

כיבודים – מע"מ לא מוכר – מחייב כרטיס הנה"ח מספר 852258
מומלץ לפתוח ספק ללא מע"מ/קופה קטנה ולשייך חשבוניות קטנות לספק זה.

בעת רישום חשבונית ספק, עם בחירת הפריט, התוכנה מתריעה כי הפריט לא מוכר במלואו ועם
סיום רישום החשבונית מחיר השורה ישתנה בהתאם לאחוז המע"מ המוכר.

עם סיום הרישום, מופיעה הודעה כי סכומים בשורות הרלוונטיים שונו ועליך לבדוק ולאשר את
רישום המסמך.

במידה והסכומים אינם זהים לרשום בחשבונית, יש לתקן את הסכומים ולאחר מכן לאשר את
המסמך.

דילוג לתוכן