פתרונות לענף הדפוס

כל המידע רשום באופן כרונולוגי מלמעלה (הכי חדש) והלאה.

• אפשרות הפיכה הזמנה דיגיטלית לקריאת שירות ושיוך למתקינים וטכנאיים.
• אפשרות מיון מסך השליטה לפי תאריך ביצוע.
• אפשרות הקפצת מסך ועריכתם של תאריכי חידוש אחריות של הלקוחות, לאחר הדפסת החשבונית.
• אפשרות הכנת מסמכים חשבונאים מתוך קריאת השירות, ללא חובת דיווח ביצוע.
• הוספת הגדרת ימים אוטומטיים לשדה "תאריך ביקור הבא", לפי הגדרה בהגדרות שירות.
• אפשרות להעביר את כל הקריאות שלא נסגרו באפליקציה ע"י טכנאי ליום המחרת .
• כאשר טכנאי מצלם תמונה באפליקציה, התמונה נשמרת בקריאת שרות תחת מסמכים מצורפים.
• הפרדה ע"י קו ותאריך בין פרטי ביצוע של קריאות שונות כאשר עושים קריאה מתמשכת.
• אפשרות העתקת קריאת שירות.
• סידור הערות ארוכות במלל סוף טופס שרות.
• אפשרות שיוך סטטוסים שנבחרים לאפליקציה לצבעים, שיצבעו את מסך השליטה בתוכנה.
• צביעת קריאות סגורות במסך שליטה.
• אפשרות הדפסה של כל היומנים ממסך השליטה בלחיצת כפתור. כל יומן יודפס בדף נפרד.
• אפשרות העברת קריאות מדו"ח חידוש אחריות למסך שליטה עם אפשרות שיוך לטכנאים. לאחר שיוך הנתונים ממסך השליטה, הטכנאים יוכלו לדווח מהאפליקציה ישירות לתוכנה ולדווח ישירות לתוכנה.
• אפשרות פתיחת קריאת שירות ישירות מדו"ח חידוש אחריות.
• סינון קריאות פתוחות לשיבוץ ,במסך שליטה לפי מאפיין קריאת השירות.
• העתקת פרטי התקלה בין השלבים השונים בקריאה מתמשכת (בסימון וי בהגדרות שירות, הגדרות נוספות).
• אפשרות ניהול זמני טכנאי בהגדרה מראש – בעת פתיחת קריאת שירות, באופן אוטומטי תתמלא שעת הפגישה עם הטכנאי.
• דו"ח התפלגות תקלות מרוכז פר לקוח עם חתך של תאריכים.
• אפשרות שליחה של כל המסמכים המצורפים בקריאת שירות למייל בלחיצת כפתור.
• לאחר הדפסת חשבונית מקור, יש שאלה "האם לעדכן חידוש אחריות". אם המשתמש לוחץ "כן", יש לפתוח את כרטיס השירות של הלקוח לצורך עדכון יזום של המשתמש.
• בדו"ח חידוש אחריות, שמירת השדות שנבחרו מפעם קודמת.
• הוספת חתך "קריאות לא משובצות" בדו"ח שירות.
• כאשר הופכים חידוש אחריות לקריאה מדו"ח חידוש אחריות, נרשם במאפיין הקריאה "חידוש אחריות" באופן אוטומטי.
• בהפיכת חידוש אחריות לקריאת שירות, לקיחת הכתובת מכרטיס הלקוח אם אין כתובת בכרטיס שירות.
• לחיצה כפולה על פריט בדו"ח ביקור יזום, פותחת את הפריט בכרטיס שירות.
• הוספת חתך בדו"ח שירות – ללא הצעת מחיר.
• אפשרות לא להקפיץ הודעות אם עבר תאריך ביקור או תאריך ביקור.
• אפשרות הוספת פריטי הלקוח לכותרות במסמכים פר לקוח.

דילוג לתוכן