שקילה אלקטרונית וחישובי משקל

חיבור של משקל אלקטרוני מאפשר קליטת המשקל בעמודת הכמות.
דיוק המשקל הינו פונקציה של המשקל האלקטרוני ולא של התוכנה אשר יכולה לעבוד עד 4 ספרות אחרי הנקודה.

ניתן לחשב כמות מוצרים על ידי קליטת משקל של מוצר אחד, שקילה של כל המוצרים וקבלת סך כמות המוצרים.

דילוג לתוכן