תעודת משלוח

• הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• כאשר לוחצים על F11, נפתח מסך "מסמכים מצורפים".
• אפשרות לבחור כמות בהדפסת מדבקות כאשר לוחצים על אפשרויות – הדפס מדבקה.
• כאשר מחתימים לקוח באפליקציית משלוחים – אפשרות העברת שם המקבל להדפסה של תעודת המשלוח.
• בחישוב שטח, אפשרות לא להעתיק את פירוט החישוב לתיאור פריט, בסימון וי בהגדרות מסמכים.
• אפשרות לא לעגל סה"כ (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות של הדפסה על נייר רציף – חצי (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות של שם מקבל חובה (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות לא להדפיס חתימת המקבל (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• "הדפס מיד עם רישום" (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• אפשרות לא לנהל מלאי בתעודת החזרה.

דילוג לתוכן