תשלום למוסדות – רישום ספק כמוסד

לעיתים הנך נדרש לשלם לרשויות או למוסדות תשלומים אותם עליך לרשום במסך תשלום לספק ולא כפקודת יומן.

נניח שעליך לשלם לביטוח לאומי סך של 4000 ₪.
ראשית ודא שקיים כרטיס ספק של ביטוח לאומי, מסומן כמוסד ובמספר הנה"ח רשום את מספר כרטיס הנה"ח של ביטוח לאומי כפי שרשום בהגדרות הנה"ח ← אחרים.

כעת ניתן לרשום תשלום לספק (כולל אפשרות של הדפסת שק) .
כתוצאה מרישום התשלום, תיווצרנה 2 תנועות במאגר הקבוע לחובת המוסד ולזכות הבנק.

דילוג לתוכן