תשלום לעובד

לרישום תשלום לעובד (שק /העברה וכולי) יש לשלוף את כרטיס העובד במסך, לעבור ללשונית מידע נוסף וללחוץ על כפתור תשלומים.

בטבלה הנפתחת מוצגות כל התשלומים הקודמים שנרשמו לעובד ושורה ריקה חדשה בו תוכלו לרשום את התשלום החדש או על ידי הדפסת שק או מס"ב.
במקרה של רישום ידני, יש למלא את כל הפרטים שבטבלה, ולהקיש אישור.
במצב של הדפסת שק כל הנתונים מתעדכנים אוטומטית.

כתוצאה מרישום התשלום, תיווצרנה 2 שורות במאגר הקבוע לחובת העובד ולזכות הבנק.

דילוג לתוכן