מודול מפורט

הוספת חישוב פחת עבור הדפסות דיגיטליות – הגדרות דפוס – נייר.• הצעת מחיר מפורטת – הדפסה טבלאית – סידור סה"כ לפני מע"מ כולל אחוז המע"מ וסה"כ אחרי מע"מ.• הזמנה מפורטת – דיווח ע"י ברקוד. אפשרות הדפסת מסמך ההזמנה עם ברקוד המכיל את מספר ההזמנה. הדפסת ברקודים בדף נפרד ובו לכל סטטוס יהיה ברקוד חד ערכי. […]

דפוס – מודול מדבקות

• בניהול ייצור, חיוב דיווח מר"צ בייצור בכל התחנות. יש לסמן וי בהגדרות דפוס – הגדרות מדבקות – הגדרות נוספות – "חובה לדווח מטר רץ בכל תחנות הייצור".• הרחבת השדה של מק"ט בהדפסה לייצור מהזמנה מדבקות.• בהזמנת לקוח חוזרת – פרטי לקוח , טלפון וכדומה מועתקים מפרטי הלקוח ולא מהזמנה קודמת.• במסך דוח תמונות של […]

מודול דיגיטלי

•בדוח הזמנות פתוחות – מרוכז – הוספת עמודה של שם המזמין.•בדוח הזמנות – מרוכז – הוספת עמודה של מספר התעודה ומספר החשבונית + אפשרות כניסה אליהם.•בדוח הזמנות פתוחות – מרוכז – הוספת עמודה של מספר הזמנת לקוח.•תיקון בהצעת מחיר דיגיטאלית – כאשר עושים הפיכה של מזדמן לקבוע, המערכת לא שמה מספר הנהלת חשבונות באופן אוטומטי.• […]

מודול הוצאת ספרים

• הוספת אופציה להדפסת מכתב תמלוגים באנגלית. כאשר בכרטיס ספק מסומן סוג ספק "יבוא" המכתב מופק באנגלית עם פרטי הספק באנגלית ובמטבע שרשום בכרטיס הספק. • כאשר רשום "סוכן" בחוזה של הספק, בעמודת "סוג חוזה", התמלוגים מחושבים פר כותר ואין קיזוז מקדמות לכל הכותרים במכתב. במידה וסכום התמלוגים שלילי לכותר, הסכום נרשם בכותר לקיזוז במכתב […]