חשבוניות

• בחשבונית/קבלה בדיקת חוק מזומן (בסימון וי בהגדרות מסמכים).• בחשבון עסקה הוספת היסטוריית רישום מסמך מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו במסמך.• בחשבון עסקה אפשרות לא להדפיס קוד פריט (בסימון וי בהגדרות מסמכים).• בחשבון עסקה אפשרות להדפיס יתרת חוב (בסימון וי בהגדרות מסמכים).• בחשבונית זיכוי הוספת היסטוריית רישום מסמך מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו […]

תעודת משלוח

• הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.• כאשר לוחצים על F11, נפתח מסך "מסמכים מצורפים".• אפשרות לבחור כמות בהדפסת מדבקות כאשר לוחצים על אפשרויות – הדפס מדבקה.• כאשר מחתימים לקוח באפליקציית משלוחים – אפשרות העברת שם המקבל להדפסה של תעודת המשלוח.• בחישוב שטח, אפשרות לא להעתיק את פירוט החישוב לתיאור פריט, בסימון […]