רכש

• בתעודת משלוח ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו. • בחשבונית זיכוי ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו. • בחשבוני ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו. • בחשבונית ספק, כאשר לוחצים על F11, נפתח מסך "מסמכים מצורפים". • כאשר עושים תשלום לספק בהעברה […]

הזמנות טובין

• הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.• הוספת אפשרות של בדיקת מחירים של ספקים אחרים (בסימון וי בהגדרות מסמכים).• אפשרות של הדפסת מק"ט ספק (בסימון וי בהגדרות מסמכים).• פתיחת טבלה עם כל ההזמנות טובין מתוך הזמנה רגילה עם שמות הספקים ומספר הזמנת טובין.• משיכת הכותרת מסמך בהפיכה חלקית של הזמנת טובין לחשבונית […]