מודול ניהול ואחזקת בניינים ונכסים

המודול שפותח בשיתוף פעולה עם ארגון גדול של אחזקת בניינים, מיועד ליתן פתרונות ממוחשבים לענף ובכך לאפשר למשתמש שליטה מלאה על מאגר הנתונים הלוגיסטי והחשבונאי של הארגון.

התוכנה מתאימה את עצמה לצורכי העסק בהתאם לגודלו ורמת הפירוט הדרושה.

השימוש בתוכנה פשוט וחוסך זמן רב לארגון ומונע טעויות.

ניתן לשלוח לדיירים מסרונים, מיילים ופקסים. לשמור ארכיון מסמכים ללא הגבלה פר בניין ופר דייר ולגשת להיסטוריית דייר, דירה ובניין ללא הגבלת זמן.

פרטים מלאים של דירה כגון גוש/חלקה, קומה, מטראז', חדרים, מרפסות, שווי, חברת גז, חוזה חשמל ועוד…

פרטים מלאים של בעל הדירה ודיירים קודמים/בעלי דירה קודמים.

יומנים, התראות וצ'טים בין המשתמשים מאפשרים החלפת מידע אמין ומיידי.

דו"חות מפורטים של קריאות שרות, התראות על תאריכים, מטלות עתידיות.

דו"חות חייבים, פר דייר, פר דירה, פר בניין כולל חובות של דיירים קודמים.

העברת נתונים באפליקציה ייעודית לעובדי השטח עבור אחזקה וגבייה כולל דיווחים מהאפליקציה.

להלן האפשרויות הייעודיות למודול אחזקת בניינים:
מסך בניין הכולל:

שם הבניין, תמונת הבניין, תאריכי חוזה נוכחי והיסטורי.
שמות, טלפונים ומספרי דירות של עד 5 ועדי הבניין.
הקבלן, איש השרות הראשי ומספר הטלפון, מס ועד, אסמכתת הוראות קבע.
מידע אודות אנשי/חברות: אחזקה, ניקיון, גינון, מעליות (כולל תאריכים
והתראות) , חברת החשמל, חברת הגז, אינסטלטור, חשמלאי, נגר,
כיבוי אש, אינטרקום, גנראטורים, מנעולן, פוליש/וקס, דלתות, שער חשמלי,
חימום, תקשורת, משאבות ועוד.
ארכיון מסמכים מצורפים.
שליחת מסרון או מייל לדיירי הבניין.
שליחת מסרון לנציגי הבניין.
פלט מודפס של הבניין הכולל את כל המידע הנ"ל.

מסך דיירים הכולל:

בניין, שם הדייר, מספר דירה, 4 טלפונים, פקס, מייל, 2 תעודות זהות.
תקופת שכירות (אם רלוונטי) ופרטי בעל הדירה.
סכומים עבור : תשלום חודשי, תוספת לתשלום חודשי, יתרות קודמות, יתרת דייר
ויתרת דירה, מסך של הוספת חיובים ללא הגבלה במספר החיובים.
מערכת ניהול הוראת קבע כולל קישור למס"ב והפקת קבלות אוטומטיות.
הערות דייר. שיחות וסיכומים עם הדייר.פירוט תשלומי הדייר.
נתוני כל הדיירים הקודמים בדירה והחבות שלהם.
סימון בטיפול עו"ד ו/או בטיפול משפטי.
פרטי בעל הדירה, עורך הדין המטפל, עו"ד של השוכר.
טיפול מלא החלפת דייר.
הפקת חשבונית וקבלה.
כרטסת דייר מגויל/מלא הכול אפשרות משלוח במייל.

מסך קריאות שרות הכולל:

בניין, תאריך הקריאה, מוסר הקריאה (שם וטלפונים), מספר הדירה.
מקבל הקריאה, תוכן הקריאה.
פרטי המטפל (שם וטלפונים), דחיפות.
פרטי הביצוע.
עלות, את מי לחייב (דייר, ועד, , ללא חיוב).
מסרון לדייר, מסרון למטפל.
היסטוריית קריאות שרות של הבניין.
דו"ח קריאות שרות.
רשימת כל אנשי השרות כולל הסכמים עלות וארכיון מסמכים.

הכנת חשבוניות סוף חודש אוטומטית:

פר בניין או לכל הבניינים.
חשבונית לבניין או לדייר או עבור קבלות דחויים.
חשבוניות ריטיינר פר דייר.

דו"ח חייבים:

פר בניין או מרוכז לכל הבניינים.
כולל חובות קודמים וחובות בגין תוספות.
פירוק החוב לפי חודשי חוזה.

דו"חות:

בניינים אינפורמטיבי. בניינים כספי. בניינים ארגוני.
דיירים. בטיפול משפטי. בשכירות. בעלי דירה. בהוראת קבע. עסקים. קריאות שרות. מצב. היסטוריה. עלויות.
קופת ועד, הכנסות מול עלויות פר .
חיובים וגביה : פר בניין , פר דירה, מצב חיובים ותשלומים פר תקופה.
חייבים : פר בניין, פר דירה, מצבת חובות של כל דייר.
הוראות קבע : פר בנק, פר תאריך.
שקים חוזרים/הוראות קבע חוזרות.
כרטסות דיירים.
ריכוז הכנסות/הוצאות פר בניין.

כל הנ"ל מצטרף לתוכנת ניהול ושיווק המלא של בינה המאפשרת ניהול תהליכי שיווק ומכירה, גביה, רכש, תזרימים וניהול כספי, ניהול ייצור, מלאי ולוגיסטיקה, שירות, פרויקטים, הנהלת חשבונות ועוד.

דילוג לתוכן