אישור חתימה דיגיטלית של הספק על מסמך שנשלח במייל

1. נלחץ על החתימה ובחלון שיפתח נלחץ על מאפיינים:

2. לאחר מכן בלשונית חתימה נלחץ על הצג:

3. לאחר מכן נלחץ על הוספה, יופיע חלון לאישור נחלץ OK לאישור.

4. נפתח את המסמך שוב ונראה שהחתימה מאושרת .

דילוג לתוכן