בדיקות אבטחת מידע

להלן הבדיקות של אבטחת מידע שבוצעו ואושרו על תוכנת בינה:

סודיות

התוכנה נגישה רק לבעלי הרשאה עם שם משתמש וסיסמה מקודדת.

בסיס הנתונים (MSSQL) מוגן באמצעות שם משתמש וסיסמה מקודדת.

אימות זהות ואי התכחשות

כל משתמש מחויב להיכנס לתוכנה באמצעות זיהוי משתמש וסיסמה.

כל פעולה של עדכון או רישום נתונים נרשמת עם זהות המשתמש, תאריך ושעה, וניתן להציג את הפעולות במסך מנהל עם הרשאה.

הרשאות

לכל משתמש ניתן להגדיר את ההרשאות שלו.

ההרשאות מוגדרות על ידי משתמש שיש ברשותו סיסמה לשינוי הגדרות.

ההרשאות הקיימות הן:

            חסימת כניסה למסך(ים).

            אפשרות כניסה למסך לדפדוף read only) ) בלבד.

            חסימה להדפסה/שליחה במייל של דו"חות.

            חסימה להצגת מידע כספי.

זמינות

אלו המצבים בהם התוכנה אינה זמינה:

            בסיס הנתונים נמצא בענן ויש הפסקה בשרותי אינטרנט.

            שרת שנפל (מקומי או בענן). ניתן לשוב לעבוד עם שחזור הגיבוי בשרת אחר.

הגנה מפני וירוסים

אין לתוכנה הגנה פנימית מפני וירוסים. על המשתמש לדאוג לתוכנה להגנה מפני וירוסים הן במחשב תחנה והן בשרת.

דילוג לתוכן