הוראת ייצור עם עץ מוצר

לאחר הכנת עצי המוצר ניתן להכין הוראת ייצור מתוך הזמנה או ישירות מתוך עץ המוצר.

הוראת ייצור מתוך הזמנת לקוח:

לאחר רישום ההזמנה (פריטי אב בלבד) יש לעמוד על השורה בהשמנה ממנו מבקשים להכין הוראת ייצור, ובתפריט העליון בוחרים הפיכה להוראת ייצור.
במידה והפריט בשורה אינו אב מוצר, תתקבל הודעה שלא הוגדר עץ מוצר עבור הפריט.
בנוסף פריטים שהם אבי מוצר מודגשים ברקע של קוד הפריט בצבע כתום בהיר.
במידה וכבר נוצרה הוראת ייצור עבור הפריט תתקבל הודעה בהתאם.

לאחר הפיכה להוראת הייצור מוצגת מסך הוראת הייצור מאבי מוצר עם הפרטים שנתקבלו מההזמנה:

המסך כולל רשימה מפורטת של כל פריטי הבן של אב המוצר והכמות הנדרשת לייצור מספר יחידות אב כפי שרשום בהזמנה.

כעת ניתן לבדוק את הוראת הייצור טרם הכנתה הסופית ולבדוק שאין חוסר בפריטים וכי פרטי ההוראה תקינים.
ניתן להוריד שורות מהוראת הייצור על ידי הורדת הסימון בעמודת "בחר".

במידה והכמות במלאי של פריט כלשהו קטן מהכמות הנדרשת, עמודת המלאי מודגשת ברקע אדום.

לחיצה על הכפתור הצהוב "הכן הוראת ייצור" נותנת מספר ותאריך להוראת הייצור,
רושמת את מספר ההזמנה בהערות, שומרת את הנתונים, מעדכנת מלאי בנים ומלאי אב (מורידה בנים, מוסיפה אב) ומדפיסה את ההוראה.

ניתן להדפיס את ההוראה שוב על ידי כניסה להוראת הייצור ורישום מספר ההוראה.

דו"ח הוראות ייצור שנוצר מתוך הזמנות

יש להיכנס למסך הוראות ייצור ובצד השמאלי עליון ללחוץ על הכפתור "דוח הזמנות".
מתקבל מסך החדש המאפשר חתכים לדו"ח ומציג את הדו"ח.

דילוג לתוכן