הטמעת הנהלת חשבונות

מספרי הנה"ח בבינה הינם נומריים בלבד – לא ניתן לרשום אינדקס אלפאנומרי

במידה ויש לקוחות/ספקים/פריטים קיימים, והתווסף מודול הנה"ח כפולה, הכניסה הראשונה לתוכנה, עשויה להתארך זמן רב יחסית. בכניסה הראשונה, בינה מכינה כרטסת
הנה"ח מהנתונים הקיימים כבר )אינדקס.(

מומלץ בשלב ראשוני להגדיר העברות ידניות בהגדרות הנה"ח – בדיקות, בכדי לא להיתקל בהודעות שגיאה, בעת רישום מסמכים, ללא הרף.

הגדרות סעיפי מאזן בטבלאות:

למרות שקיימים סעיפים סטנדרטיים בעת התקנת התוכנה, כל משתמש מוסיף או גורע סעיפי מאזן על פי צרכיו.
הכלל היחידי החובה הוא לגבי הסעיפים כדלקמן שאין למוחק:
בנקים
קופה

הוצאות או הוצאות ורכישות )לא שניהם(
הכנסות

עיצוב המאזן:
ללא עיצוב המאזן לא ניתן להפיק מאזן בוחן. יש לעצב את המאזן עם כניסה למערכת.
בכל פעם שמוסיפים סעיף מאזני בטבלאות, יש להיכנס למאזן בוחן, עיצוב המאזן ולמקם את הסעיף במאזן.

הגדרות הנה"ח – הכנסת מספרי הנה"ח:
ניתן להכניס מספר הנה"ח אחד או יותר לכל אחד מהטבלאות בסעיפים במסך.
\בשדות הבודדים חובה להכניס מספרים.

אחרים:
סעיף אחרים מיועד לכל המספרים שלא משתייכים ליתר הסעיפים. כאן ירשמו כל כרטיסי החשבון בהתאם לשיטת העבודה של המשתמש ואשר אינם מתאימים להגדרות של הטבלאות האחרות. בנוסף, חובה לשייך כל כרטיס שנרשם ב "אחרים" גם לסעיף תקציבי. את סעיף התקציבי יש לבחור מתוך הרשימה בלבד ולא לרשום באופן ידני.
אם לא נמצא הסעיף, יש לרושמו בטבלאות ולמקם אותו במאזן.

דילוג לתוכן