פתרונות לענף הדפוס

כל המידע רשום באופן כרונולוגי מלמעלה (הכי חדש) והלאה.

• אפשרות של פיצול פקודת יומן בהתאמת כרטיסים כך שכל שורה שסומנה בכרטסת יוצרת שורה של התאמה ולא שורה אחת לכל ההתאמה.
• אפשרות של התאמת כרטיסים גורפת לקבוצת מאזן (לקוחות, ספים, עובדים וכולי) במקום כרטיס אחד כל פעם.
• בכרטסת אפשרות חתך לפי מיון בעיצוב המאזן.
• הוספת מאזן רווח/הפסד השוואתי המאפשר השוואה של עד 4 תקופות שונות.
• אפשרות להוסיף סעיף מאזן חדש מתוך מסך עיצוב המאזן ללא צורך ברישום בטבלאות.
• בהגדרות הנה"ח, בסעיף "אחרים", אפשרות סימון סעיף מאזן כ "רווח גולמי" (רג) וקבלת דו"ח בהתאם ב מאזן תנועות רווח/הפסד או מאזן בוחן חודשי.
• הגדרת תקציב שנתי בחלוקה לסעיפי הנה"ח וקבלת דו"ח מעודכן כולל עמידה ביעדים.
• אפשרות של פיצול פקודת יומן בהתאמת בנק כך שכל שורה שסומנה בהתאמה יוצרת שורה של התאמה ולא שורה אחת לכל ההתאמה.
• בפקודת יומן פתוחה, אפשרות של קבלת חובה/זכות של כרטיס הכולל את הנתונים בפקודה טרם קליטה למאגר הקבוע.
• אפשרות של הדפסת כרטסת במדפסת לקבוצה של כרטיסים שנבחרו בחתכים, כל כרטסת בדף נפרד.
• בכרטסת, באיתור התאמות, אפשרות לביטול ההתאמה מתוך האיתור.
• בכרטסת, באיתור תנועות, אופציה לתנועות של העברת יתרות נשנה לשנה בלבד.
• הוספת אופציה של מאזן בוחן הכולל הכל או סעיפים מאזניים בלבד או סעיפים תוצאתיים בלבד.
• הוספת שדה בעיצוב המאזן שמגדיר אם הסעיף הוא מאזני או לא.
• הוספת אופציה למאזן בוחן מקוצר המציג את הסעיפים הראשיים של המאזן בלבד ללא פירוט כרטיסים.
• אפשרות של שכפול פקודת יומן לחדשה.
• אפשרות של הצגת טלפון + סוכן בהצגת כרטסת. יש לסמן בהגדרת הנה"ח.
• אפשרות של הסתרת עמודת נגדי בכרטסת. יש לסמן בהגדרת הנה"ח.
• במאזן בוחן, אפשרות הצגת כרטיסי לקוחות וספקים לפי קבוצות בהתאם לרשום בכרטיס לקוח / ספק. יש לסמן בהגדרות הנה"ח.
• אפשרות של הדפסת אינדקס בהגדרות הנה"ח וייצוא לאקסל.

דילוג לתוכן