צפי מחזור שנתי

צפי מחזור מאפשר קבלת צפי למחזור החברה על בסיס מחזורים קודמים או על בסיס אחוז גידול רצוי.

יש להפעיל את מסך שערוך כללי

ולאחר מכן ללחוץ על כפתור צפי מחזור

הצפי שמתקבל ,לשנה הנוכחית ושלוש שנים קדימה, מבוסס על מחזורים של שנתיים אחורה והחודשים שעברו בשנה הנוכחית.
זהו צפי המחושב פר חודש ולכן עלול להיות לא מייצג במיוחד אם ישנן עונות בענף בו אתם עוסקים.

בהתאם לזאת ניתן לבקש צפי רבעוני, חצי שנתי ושנתי. התוצאות המחושבות לא יהיו זהות בגלל נתוני הבסיס המשתנים.

נתוני רבעוני וחצי שנתי הרבה יותר דומים מאשר חודשי ושנתי

אם ברצונך לקבל צפי מחזור על בסיס אחוז גידול שנתי, עליך לבטל את האופציה חשב ולאחר מכן לרשום את הצפי שברצונך לחשב. במקרה זה כל האופציות חישוב יניבו את אותה תוצאה.