רכש

• בתעודת משלוח ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• בחשבונית זיכוי ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• בחשבוני ספק הוספת היסטוריית רישום/עדכון מפורט המציג את כל השינויים שבוצעו.
• בחשבונית ספק, כאשר לוחצים על F11, נפתח מסך "מסמכים מצורפים".
• כאשר עושים תשלום לספק בהעברה בנקאית מביא להערות באופן אוטומטי את פרטי חשבון הבנק של הספק.
• אפשרות העתקת חשבונית ספק.
• בתעודת משלוח ספק אפשרות של הצגת עץ מוצר (בסימון וי בהגדרות מסמכים).
• הדפסת מספר רץ בחן ספק וסיכוי ספק.
• אפשרות העתקת חשבונית ספק (Alt+C).
• אפשרות איפוס אגורות בחשבוניות ספק גם אם לא מסומן "עיגול סה"כ סופי" בהגדרות מסמכים.
• אפשרות שינוי הערות בתשלום לספק גם אחרי סגירת התשלום.
• משיכת הכותרת מסמך בהפיכה חלקית של הזמנת טובין לחשבונית ספק.

דילוג לתוכן