שינוי אחוז מע"מ

בכדי לשנות את אחוז המע"מ יש לבצע את כל הפעולות הבאות

א – לצאת מהתוכנה (כל המשתמשים למעט המשתמש שמשנה את אחוז המע"מ)

ב – תוכניות שרות
הגדרות כלליות
אחוז מע"מ (בצד שמאל תחתון של המסך)
שמירה.

 

ג – לחיצה על התווית אחוז מע"מ אשר תפתח את טבלת היסטוריית אחוזי מע"מ.
רישום תאריך אחרון של אחוז מע"מ הישן
להיכנס לשורה חדשה ולרשום את תאריך התחלת המע"מ החדש ובעמודת % את
אחוז המע"מ החדש.

לשמירת האחוז מע"מ החדש בטבלה יש ללחוץ שוב על התווית אחוז מע"מ.
ד – כעת ניתן להיכנס מחדש לתוכנה משאר התחנות.
רישום חשבוניות ספק עם מע"מ שונה מהרשום במערכת

בעת רישום חשבוניות ספק בהן אחוז המע"מ שונה מהרשום במערכת, יש לשנות את אחוז המע"מ פר חשבונית בעת רישום החשבונית בתחתית המסך.
במקרים אלו תופיע התראת מערכת ויש להשיב ב "כן".

 

רישום חשבוניות מס ללקוחות עם אחוז מע"מ ישן

במידה ואחוז המע"מ השתנה ועדיין לא סיימתם להפיק חשבוניות עם אחוז מע"מ הישן,
המלצתנו היא לא לשנות את אחוז המע"מ עד לסיום הפקת החשבוניות ולא לקלוט מסמכים
חדשים עם המע"מ החדש עד לסיום.

דילוג לתוכן